EFNI 2022. Zielona zmiana Europy
11 października 2022

EFNI 2022. Zielona zmiana Europy

Jak zapewnić stałość dostaw energii? Jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w łańcuchach dostaw? Jakie są perspektywy rozwoju zielonego transportu? Jak wykorzystać potencjał państw basenu Morza Bałtyckiego? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy paneli jednej ze ścieżek tematycznych EFNI.

Już w środę, 12 października, rozpocznie się w Sopocie kolejna edycja Europejskiego Forum Nowych Idei organizowanego od 11 lat przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot. Dyskusje będą odbywać się podczas wykładów, paneli, ale także imprez towarzyszących oraz networkingowych, takich jak nowy format EFNI Talks czy rozmowy Nocnych Marków.

Źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw

Podczas czwartkowych paneli w ramach ścieżki tematycznej „Zielona zmiana Europy” odbędzie się sześć paneli, a w piątek 14 października – trzy, z udziałem ekspertów oraz partnerów tegorocznego EFNI. Partnerem spotkania w czwartek, 13 października, na temat gospodarki obiegu zamkniętego i perspektyw jej wdrożenia jest Lafarge Poland. Głos w dyskusji zabiorą m.in. Jakub Tyczkowski, prezes Rekopol, Katarzyna Barańska, Head of the Carbonisation z Osborne Clarke, Monika Michalska, Commercial Manager z Geocycle Polska. Moderatorem będzie Paweł Niziński z B Corps.

„Forum Bałtyckie: szanse rozwojowe ekotransformacji” to temat przewodni spotkania w czwartek, 13 października, którego partnerami są BP Polska, Invest in Pomerania oraz Samorząd Województwa Pomorskiego. Prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożenie innowacyjnych produktów i usług, alternatywne wobec paliw kopalnych źródła energii i zapewnienie stałości jej dostaw, dążenie do wspólnotowych celów klimatycznych, które uwzględnia problemy współczesności – takie wyzwania będą podjęte w tej części EFNI.

Jak wykorzystać potencjał gospodarczy i społeczny państw, regionów i miast leżących w basenie Morza Bałtyckiego? Czy możliwe jest wypracowanie trwałych, wspólnych celów oraz ścieżek ich realizacji? Na te pytania spróbują odpowiedzieć Bogdan Kucharski, prezes BP Polska, Elżbieta Bieńkowska, była wicepremier i komisarz Komisji Europejskiej, wykładowczyni w Uniwersytecie Śląskim, Robert Chryc-Gawrychowski, CEO z Northvolt Poland, Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego oraz Charlotte Andersdotter, International Director w Confederation of Swedish Enterprise. Moderować spotkanie będzie Maciej Witucki, prezydent Konfederacja Lewiatan.

Przyszłość zielonej energii w Europie

IKEA Retail Polska, Invest in Pomerania, Samorząd Województwa Pomorskiego, Veolia Energia Polska są partnerami panelu, na którym przedstawione zostaną dobre praktyki transformacyjne firm na polskim rynku – „od truciciela do innowatora”. Podczas dyskusji w czwartek, 13 października, eksperci odpowiedzą na pytania: jak redukować więcej emisji gazów niż wynosi produkcja w całych łańcuchach dostaw, będzie także mowa o zeroemisyjnym biznesie tworzącym neutralne produkty i usługi.

Stan regulacji prawnych w Polsce i porządek europejski przedstawią m.in. Antoni Bielewicz, dyrektor programu krajowego, European Climate Foundation, Mariusz Podgórski, Renewable Energy Asset Manager w Ingka Investments, Stanisław Szultka, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderacją zajmie się Roksana Kozłowska z Departamentu Energii I Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Globalna gospodarka – nowy paradygmat wzrostu

Partnerami panelu o takim tytule, który odbędzie się w czwartek, 13 października, są Bank BNP Paribas, BASF Polska, Fundacja Veolia Polska, a partnerem merytorycznym Fundacja WWF Polska. Poruszony zostanie m.in. wątek ograniczenia działalności człowieka prowadzącej do utraty różnorodności biologicznej, co zmniejsza ryzyko kolejnych pandemii i odpowiada na największe wyzwania cywilizacyjne.

O kryzysie różnorodności biologicznej i kryzysie klimatycznym, jako kluczowych zagrożeniach oraz największych czynnikach ryzyka biznesowego rozmawiać będą eksperci. To m.in. Paul Polman, b. CEO w Unilever (nagranie wideo), Katarzyna Byczkowska, prezes BASF Polska, Mirosław Proppe, prezes Fundacji WWF Polska, Partha Dasgupta, ekonomista i profesor emeritus Uniwersytetu Cambridge (zdalnie online), Stefano Mallia, przewodniczący grupy pracodawców z Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Izabela Rakuć-Kochaniak, dyrektor ds. CSR w Veolia Energia Polska oraz prezes Fundacji Veolia Polska. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Veljković, rzeczniczka prasowa Fundacji WWF Polska.

Zrównoważone i mobilne miasta

Partnerami kolejnej dyskusji ścieżki „Zielona zmiana Europy” są miasto Gdańsk, Tier i Uniwersytet Łódzki. Czym jest nowoczesność w odniesieniu do miast? Jak rysują się perspektywy rozwoju zielonego transportu, zwłaszcza publicznego, a także dostępność do usług wspólnych odpowiedzialnych środowiskowo? Na te pytania w czwartek, 13 października, odpowiedzą Mathieu Deloly, dyrektor Tier na region Europy Środkowej i Wschodniej, Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, radczyni prawna i prezeska Zarządu Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Mariusz Sokołowicz, prodziekan Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Moderatorką będzie Joanna Erbel, ekspertka ds. mieszkaniowych, członkini rady programowej Fundacji Rynku Najmu.

Efektywność budynków i czyste powietrze

Jak rzucić palenie? W piecach! – to przewodni temat kolejnego panelu, którego partnerem jest Rada ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan, w czwartek, 13 października. Pytania to m.in.: jak wrócić na ambitną ścieżkę masowej poprawy efektywności budynków (7,5 mln do 2050!) i wysokoemisyjne źródła ogrzewania zastąpić zielonym ciepłem? Jak pokonać bariery? Jak je identyfikować? Jak współpracować?

Porozmawiają o tym eksperci w składzie: Paweł Mirowski, pełnomocnik Premiera RP ds. programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków oraz wiceprezes NFOŚiGW, Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca w Fala Renowacji, Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa, Paweł Lachman, prezes zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Paweł Ścigalski – pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza oraz Frédéric Faroche, prezes zarządu Grupy Veolia Energia Polska. Moderatorem będzie Jan Ruszkowski, koordynator Rady ds. Czystego Powietrza Konfederacji Lewiatan.

Dobre sposoby finansowania zielonych inwestycji

Na pytanie, czy takie sposoby istnieją, spróbują odpowiedzieć paneliści w części, której partnerami są: Bank BNP Paribas, Orange Polska oraz LPP. Uczestnicy porozmawiają o kryteriach wyboru dojrzałych firm w podejmowaniu współpracy biznesowej oraz skutecznym finansowaniu zielonych inwestycji w przemyśle i produkcji. Panelistami spotkania w piątek, 14 października, są: Michał Siwek, dyrektor Departamentu Food&Agri International Hub w Bank BNP Paribas, Jacek Hutyra, Climate Officer w Orange Polska, Robert Koński, wiceprezes Figene, Małgorzata Szczepańska, dyrektorka departamentu programów wsparcia innowacji i rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ryszard Pawlik, doradca europosła Jerzego Buzka. Moderacja: Sonia Sobczyk-Grygiel, Dziennik Gazeta Prawna.

Energia dla mobilności

Partnerami tego panelu, który odbędzie się w piątek, 14 października, są Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Związek Pracodawców Prywatnych Energetyki. W dyskusji udział wezmą: Ewa Łabno-Falęcka, dyrektorka komunikacji marketingowej i relacji zewnętrznych w Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Rafał Rudziński, CEO w Bosch Polska, Tomasz Surma, dyrektor ds. Regulacji i Relacji Publicznych w Veolia Polska, Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca, Basf Polska, Grzegorz Chodkowski, Head of Development w Off Shore Poland, Wojciech Graczyk, prezes, ZPPE, dyrektor, Polityka Energetyczna, Regulacje i Obsługa Prawna, E.ON. Polska oraz Andrzej Tokarz, prezes zarządu, dyrektor generalny FCA Powertrain Poland. Moderacja: Paweł Wideł, prezes, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych oraz Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan.

Transformacja zielonych organizacji

Partnerzy panelu: 3M, BP Polska, IKEA Retail Polska – piątek, 14 października. Fit for 55 i Zielony Ład UE a wyzwania energetyczne stojące przed przemysłem obecnym na polskim rynku. Jak zadbać o wysokie standardy w zakresie odpowiedzialności środowiskowej w każdym ogniwie łańcucha dostaw? Jak wybierać dojrzałych środowiskowo kooperantów i interesariuszy?

Na te i inne pytania odpowiedzą: Dorota Niedziółka z Katedry Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, profesor Szkoły Głównej Handlowej, Małgorzata Dobies-Turulska, prezeska zarządu IKEA Industry Polska oraz dyrektorka generalna IKEA Industry Zbąszynek, Michał Obiegała, dyrektor ds. korporacyjnych, członek zarządu BP Polska oraz Radosław Kaskiewicz, dyrektor zarządzający w 3M East Europe Region. Moderatorem będzie Jakub Safjański, dyrektor departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Program EFNI 2022 dostępny jest TUTAJ