EFNI: Budżet UE 2021-2027 – dyskusja panelowa
06 października 2020

EFNI: Budżet UE 2021-2027 – dyskusja panelowa

Zielona gospodarka i cyfryzacja głównymi filarami przyszłego budżetu UE

 

W dyskusji panelowej na temat wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej zorganizowanej podczas EFNI udział wzięli: Renata Calak, dyrektorka Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Jan Olbrycht, eurodeputowany, członek Komisji Budżetowej i oraz Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Grzegorz Radziejewski, analityk, koordynator polityki budżetowej UE, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu, DG BUDGET, Komisja Europejska. Dyskusję prowadziła Magdalena Cedro, dziennikarka Dziennika Gazety Prawnej.

Jan Olbrycht wskazywał na niedofinansowanie niektórych polityk w nowej perspektywie finansowej i mówił o potrzebie ich wzmocnienia. Jednocześnie podkreślił, że najtrudniejszym elementem rozmów o nowym budżecie nie wydają się dziś być pieniądze, a raczej spór o praworządność.

Magdalena Cedro sporo uwagi poświęciła 750 mld euro składającym się na fundusz odbudowy i mających stworzyć lepszą, bardziej odporną na wstrząsy gospodarkę. Grzegorz Radziejewski wyraził nadzieje, że te środki zostaną sprawnie wydane i że w tej chwili jest czas aby zagwarantować środki na szczeblach krajowych. Przypominał także o filarach tworzących „Next Generation EU”, w tym cyfryzacji i zielonej gospodarce. – Chcemy być w tym wszystkim konkurencyjni nie dla samej idei konkurencyjności, ale by gospodarka stała się naprawdę atrakcyjna z punktu widzenia społecznego, a jakość życia się zwiększała – powiedział.

W trakcie dyskusji Renata Calak mówiła o realizowanych reformach i projektach inwestycyjnych, które wejdą w skład Krajowego Planu Odbudowy. Jak zauważyła jednym z wyzwań stojących przed Polską po pandemii będzie wzmocnienie gospodarki cyfrowej. Zwróciła również uwagę na wysoki udział procentowy obszarów klimatu i cyfryzacji w nowej perspektywie finansowej UE, zastanawiając się w tym miejscu czy będzie to stanowić wyzwanie dla Polski. Duża część środków przeznaczonych na klimat i cyfryzację ma tak naprawdę działanie mobilizujące i dlatego jest to wyzwanie możliwe do osiągnięcia. Jednak aby sukces był możliwy niezbędne są przejrzyste zasady inwestycji – podkreśliła.

 

Konfederacja Lewiatan