EFNI: „Iloraz Sztucznej Inteligencji” – prezentacja raportu
06 października 2020

EFNI: „Iloraz Sztucznej Inteligencji” – prezentacja raportu

Jaki jest potencjał sztucznej inteligencji w administracji publicznej w Europie Środkowo-Wschodniej? Jakie są potrzeby i wymagania sektora publicznego w odniesieniu do tej technologii? Czy wykorzystanie sztucznej inteligencji da się pogodzić z dbałością o bezpieczeństwo i etykę? Podczas EFNI poznaliśmy odpowiedzi na ten pytania, zawarte w raporcie przygotowanym przez Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK.

 

W dyskusji na jego temat wzięli udział: Zbigniew Gajewski, Partner THINKTANK, Casper Klynge, vice President, European Government Affairs w firmie Microsoft, a także Tomasz Klekowski, ekspert tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i członek Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Dyskusję poprowadziła Małgorzata Bonikowska, Prezes THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Małgorzata Bonikowska rozpoczęła od wskazania na powolność wdrażania projektów SI w sektorze publicznym. Casper Klynge mówił w odpowiedzi o dużej luce między obecnym stanem technologii a istniejącymi regulacjami, które za nią nie nadążają. Wskazywał przy tym na dużą rolę sektora publicznego w pokazywaniu potencjału nowych rozwiązań oraz to, że pandemia przyspieszyła wdrożenia SI i uczenia maszynowego, które nie są już postrzegane jako „opcja”, a coś niezbędnego.

Zbigniew Gajewski zwrócił uwagę na liczne przykłady wdrożeń SI w Europie i idące za nimi korzyści, które zostały opisane w Raporcie – między innymi w branży medycznej, rolnictwie, zmniejszaniu nierówności między Wschodem a Zachodem.

Tomasz Klekowski podkreślał natomiast, że w implementacji SI ważna jest nie tylko chęć do wprowadzenia samych zmian, ale też umiejętność wybrania odpowiednich rozwiązań technologicznych, dlatego sektor publiczny powinien częściej rozmawiać z sektorem prywatnym w tej kwestii. Opisywał także zalety wykorzystania SI w branży medycznej, gdzie możliwe jest przykładowo przyspieszenie analizy badań, jak również usprawnienie obsługi pacjentów i kontaktu z nimi, np. poprzez chatboty pomagające załatwiać sprawy formalne.

Casper Klynge wspominał o niedawno otwartym centrum danych Microsoftu – jednej z największych inwestycji firmy w Polsce. Dowodzi to silnej pozycji Europy w kontekście wiedzy, ale również wyznacza kierunek zmian w bliskiej przyszłości, w której dostęp do wiedzy, kursów, szkoleń – czasem zdobywania nowych umiejętności będzie powszechny i nieograniczony. Przyszłość to umiejętność nauki każdego dnia, otwarcie na zmiany – inaczej zostaniemy w tyle – dodał Klynge.

Partnerem prezentacji był Microsoft, natomiast partnerami merytorycznymi: Think-Tank oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 

Konfederacja Lewiatan