EFNI: Infrastruktura przyszłości – powszechny szerokopasmowy internet
02 października 2020

EFNI: Infrastruktura przyszłości – powszechny szerokopasmowy internet

Cyfryzacja może stać się wielopoziomową dźwignią rozwoju. Wymaga jednak inwestycji i kompleksowych modeli wdrożeniowych.

 

Wybuch pandemii COVID-19 uświadomił konieczność dalszego rozwoju cyfryzacji w Polsce. W warunkach zmienionej organizacji codziennego życia nastąpiła przyspieszona lekcja w zakresie łączności, umiejętności cyfrowych, informatyzacji biznesu oraz wdrażania cyfrowych usług publicznych. Dzięki internetowi życie społeczno-gospodarcze nie zatrzymało się.

Podczas EFNI 2020 rozmawialiśmy o roli procesów digitalizacji podczas dyskusji panelowej „Infrastruktura przyszłości”. Poprowadził ją Karol Tokarczyk, analityk ds. gospodarki cyfrowej z Polityki Insight, a jego rozmówcami byli: Aleksandra Musielak (ekspertka ds. cyfrowych w Konfederacji Lewiatan), Maciej Nowohoński (członek zarządu ds. rynku hurtowego i sprzedaży nieruchomości w Orange Polska), Michał Olszewski (zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Rafał Sukiennik (dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej) oraz Wojciech Szajnar (dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa).

W Polsce mamy 14 milionów gospodarstw domowych. Około połowa z nich ma dostęp do Internetu 100 Mb/s lub szybszego. Jesteśmy zatem dopiero w połowie drogi – powiedział Maciej Nowohoński. Przy inwestycjach na tak wielką skalę wymagane jest elastyczniejsze spojrzenie na klasyczne cele biznesowe – dodał.

Aby cyfryzacja stała się dźwignią rozwoju i wzrostu w wymiarach społecznym, ekonomicznym i biznesowym, potrzebne są inwestycje w infrastrukturę, walkę z wykluczeniem cyfrowym i bezpieczeństwo. Istotne jest również wsparcie samorządów – powiedział Michał Olszewski, a także podmiotów publicznych, zarówno w skali krajowej, na co zwracał uwagę Wojciech Szajnar, jak i inwestycji europejskich, o czym przypomniał Rafał Sukiennik. Prelegenci rozmawiali również o konieczności stosowania spójnych modeli wdrożenia rozwiązań cyfrowych, zarówno w skali indywidualnej, jak i w dużych projektach, np. smart cities.

Musimy sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na przepustowość sieci. To wymaga dobrego zarządzania dostępnymi funduszami – zaznaczył Karol Tokarczuk.

Partnerem dyskusji panelowej był Orange Polska, a partnerem merytorycznym – Polityka Insight.

 

Konfederacja Lewiatan