EFNI: Jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądał świat po pandemii
02 października 2020

EFNI: Jeszcze nie wiadomo jak będzie wyglądał świat po pandemii

O nowych ideach, nowym podejściu do globalizacji, gospodarki, roli kultury i nowoczesnych technologii w gospodarce i życiu społecznym w czasach pandemii – dyskutowali uczestnicy sesji plenarnej „Świat, Europa, Polska po pandemii”, na Europejskim Forum Nowych Idei – edycja 9 i pół”.

Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan zwróciła uwagę, że pandemia COVD-19 przyczyniła się do regresu w obszarze równości. Dotyczy to szczególnie kobiet, które pracują w branżach dotkniętych przez kryzys – hotelarstwie, edukacji, służbie zdrowia.

– Opieranie sukcesu tylko na wzroście gospodarczym już nie wystarczy. Same wskaźniki gospodarcze nie są kluczem do szczęścia. Trzeba szukać innych sposobów mierzenia zadowolenia, poziomu życia społeczeństw. W wielu krajach trwa na ten temat dyskusja. Głośno mówi się o dochodzie podstawowym, emeryturze podstawowej. Niestety, w Polsce takiej debaty nie prowadzimy. A mamy wiele w tym zakresie do zrobienia. Musimy szukać sposobów na ożywienie dialogu społecznego – powiedziała Henryka Bochniarz.

– Przez 100 lat negowaliśmy różne rzeczy, które były sygnałami ostrzegawczymi. Teraz w czasie COVID19 stanęliśmy przed pytaniami – bronić gospodarki, czy walczyć z pandemią? Nie wiemy kim będą nowi zbawiciele świata, czy wygra nauka, czy różni szarlatani. W ostatnich miesiącach nastąpiła abdykacja polityków. Nastał czas ekspertów. Dla demokracji ważne jest, żeby przywrócić rangę polityki – ostrzegał Radosław Markowski, dyrektor Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, SWPS.

Anda Rottenberg, historyczka sztuki, kuratorka sztuki i publicystka ubolewała, że w dobie kryzysu kultura nie bardzo wie, co ze sobą zrobić. Próbuje postępować w sposób klasyczny, ale to się już nie sprawdza.

– Dzisiaj nikt nie słucha twórców kultury. Reakcje na to co mówią są spóźnione lub w ogóle ich nie ma. W czasach kryzysu sztuka przybiera postać ruchów miejskich. Artyści uczestniczą w marszach w Mińsku, protestują na ulicach Warszawy. Próbują reagować na rzeczywistość, nie malując obrazów, czy rzeźbiąc, ale włączając się w rozmaite inicjatywy – dodała Anda Rottenberg.

Rafał Modrzewski, współzałożyciel i CEO spółki ICEYE zastanawiał się, czy nowoczesne technologie pozwolą nam wrócić do normalności. Jego zdaniem technologie są tylko narzędziami, które pomagają osiągnąć cel. Wiele zależy od nas. Jeśli debata nie podąża za rozwojem technologicznym, wykorzystanie tych narzędzi jest znikome lub wręcz szkodliwe. Trzeba się więc zastanowić jak wykorzystywać nowinki technologiczne, aby nie zwiększać nierówności.

– Duże zmiany, także na rynku pracy spowoduje szersze stosowanie sztucznej inteligencji. Wiele zawodów zniknie, ale pojawią się nowe. Nasila się zjawisko technologicznego wykluczenia, cyfrowego analfabetyzmu. To niebezpieczne zjawisko, które musimy wyeliminować, jeśli chcemy, żeby demokracja miała się dobrze – stwierdził Rafał Modrzewski.

Moderatorem sesji specjalnej był Jerzy Buzek, przewodniczący Rady Programowej EFNI

Partner wydarzenia ORANGE

****
EFNI 2020
Organizator: Konfederacja Lewiatan
Współorganizator: BusinessEurope
Partner Strategiczny: Orange
Partnerzy Główni: BASF, Bosch, FCA, Google, IKEA, Microsoft, PFR Portal PPK,
Siemens
Partnerzy Merytoryczni: Think Tank, Centrum Stosunków Międzynarodowych
Główni Partnerzy Medialni: Business Insider, Dziennik Gazeta Prawna, TOK FM
Partnerzy Medialni: 300 Gospodarka, Chilli Zet, Euractiv, My Company Polska, Puls
Biznesu, Sztuczna Inteligencja, Warsaw Business Journal, Wyborcza.biz
Producent Wykonawczy: Platige Image

 

Konfederacja Lewiatan