EFNI: Możliwości inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii – prezentacja raportu
06 października 2020

EFNI: Możliwości inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii – prezentacja raportu

W kwestii OZE przechodzimy przyspieszony proces przemian nie tylko gospodarczych, ale i w myśleniu. Nie zadajemy sobie już pytania CZY, tylko KIEDY.

W czasie EFNI odbyła się prezentacja oraz dyskusja wokół wniosków z raportu Konfederacji Lewiatan i Polskiego Funduszu Rozwoju pt. „Możliwości inwestycyjne w obszarze odnawialnych źródeł energii”. Wzięli w niej udział: Wojciech Graczyk, dyrektor wykonawczy Innogy Polska S.A., Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu Polskiego Fundusz Rozwoju oraz Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Spotkanie poprowadziła Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

Raport wskazuje inwestycje w zeroemisyjne technologie OZE jako najlepszą strategię transformacji energetycznej. Jak zauważa są nie tylko blisko związane z rynkiem, ale również nie są zależne od kosztów dostaw paliw i wysokości opłat środowiskowych, a ponadto charakteryzują się krótkimi cyklami inwestycyjnymi.

Dorota Zawadzka-Stępniak zwróciła uwagę na konieczność tworzenia spójnych ram legislacyjnych i zapewnienia dostępu do finansowania. Jej zdaniem to kwestie, które przyczynią się do rozwoju przemysłu energetycznego i zielonej transformacji – wesprą rozwój deweloperów, producentów i inwestorów urządzeń dla OZE.

Grzegorz Wiśniewski mówił z kolei o znaczeniu technologii zeroemisyjnych, które, jak podkreślił, będą kołem zamachowym kolejnych inwestycji, głównie prywatnych, takich jak np. farmy wiatrowe, fotowoltaika czy biogazownie. Szybki wzrost mocy zainstalowanych w tych źródłach niebawem stanie się bodźcem do przeprowadzania coraz to śmielszych decyzji inwestycyjnych w systemach energetycznych i ciepłowniczych. Aby transformacja była prawdziwa musimy stworzyć jak najwięcej źródeł zielonych, a tylko tyle technologii pośrednich ile to niezbędne – podsumował.

Wojciech Graczyk zauważył, że projektu zielonej transformacji w szerokiej skali nie udźwignie żadna organizacja prywatna. Zwrócił także uwagę na aspekt tworzenia miejsc pracy w elektroenergetyce, która dzięki przemianom staje się dziś olbrzymim pracodawcą.

Bartłomiej Pawlak wskazywał zaś Polski Fundusz Rozwoju jako potencjalnego akceleratora takich zmian, który poprzez zaangażowanie kapitałowe może w sposób istotny przyczynić się do zielonej transformacji. Tym bardziej, że pierwsze rozwiązania inwestycyjne PFR mogą pojawić się jeszcze w tym roku. – Dynamika zmian jest duża, przechodzimy przyspieszony proces przemian nie tylko gospodarczych, ale i w myśleniu. Nie ma już pytania CZY, a jedynie KIEDY. Ostatnie porozumienie z górnikami czy ogłoszenie zeroemisyjnej strategii Orlenu do 2050 roku to wydarzenia bez precedensu na tej drodze. Jeszcze kilka lat temu takie deklaracje byłyby nie do pomyślenia – powiedział.

Partnerem wydarzenia był Polski Fundusz Rozwoju.

 

Konfederacja Lewiatan