EFNI: Od Green Deal do Good Deal. Wyzwania i szanse związane z Europejskim Zielonym Ładem
02 października 2020

EFNI: Od Green Deal do Good Deal. Wyzwania i szanse związane z Europejskim Zielonym Ładem

Podczas EFNI dyskutowano na temat Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście wyzwań i szans stojących przed przedsiębiorstwami. Uczestnicy debaty zastanawiali się co zrobić, aby proponowany Green Deal był dobrym „dealem” czyli pomagał tworzyć alternatywne źródła energii oraz miejsca pracy, nie wykluczał przedsiębiorców i utrzymywał konkurencyjność europejskiej gospodarki.

 

W dyskusji udział wzięli Dominika Bettman – prezeska Siemens Polska, Katarzyna Byczkowska – dyrektor zarządzająca BASF, Adam Jarubas – eurodeputowany, członek Komisji ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Rafał Rudziński – prezes BOSCH Polska, Artur Runge-Metzger – DG CLIMA, Komisja Europejska, Karin Sköld – prezeska IKEA Retail i dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju.

Dyskusję otworzył specjalnym wystąpieniem Minister Klimatu Michał Kurtyka. Mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem. Zmiana klimatu zostawia ślad na naszej cywilizacji i ta sytuacja wymaga od nas niestandardowych rozwiązań. Dla Polski jest to jest wstęp do ogromnej transformacji, która ma nowy impuls również dzięki środkom europejskim i planom odbudowy zaproponowanym przez UE” – powiedział.

Artur Runge-Metzger zwrócił uwagę, że Good deal polega na tym, abyśmy podczas transformacji, jako Europa, zapewnili, że nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Będziemy o to dbać w najbliższych latach, to podstawowe zadanie UE i jej funduszy. Green deal ma być dobrym dealem – podkreślił. Z kolei Dominika Bettman zwróciła uwagę na aspekt finansowy – Dobry interes ma się opłacać. Firmy technologiczne realizują to poprzez cyfryzację i wzrost konkurencyjności. W gospodarkach krajowych często nie ma już możliwości podniesienia jakości pracy bez cyfryzacji”.

Dużo uwagi poświęcono celom Green Deal. Rafał Rudziński podkreślił, że w osiągnięciu celów Nowego Ładu Energetycznego ważne są takie czynniki jak solidarność państwa i przedsiębiorców oraz zapewnienie nowych miejsc pracy, w taki sposób aby po drodze nie zgubić poparcia dla Green Dealu wśród społeczeństwa, a przy tym maksymalnie wykorzystać dostępne technologie w dotarciu do celów 2030 roku. Taki przykład podała Katarzyna Byczkowska: Inwestujemy w nowe technologie i produkty pozwalające zmniejszyć zużycie energii. Korzystając z energii elektrycznej a nie gazu ziemnego możemy ograniczyć jej zużycie aż o 90%! Karin Sköld zwróciła natomiast uwagę na rolę przedsiębiorstw w stymulowaniu zaangażowania społecznego oraz tworzenie alternatywnych źródeł energii dla produkcji – IKEA, dla której Polska jest drugim na świecie miejscem produkcji, zainwestowała do tej pory 250 milionów dolarów w alternatywne źródła energii, takie jak farmy wiatrowe w wielu regionach waszego kraju – podkreśliła.

Dyskusję prowadził Marek Tejchman, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

 

Konfederacja Lewiatan