EFNI: Poziom digitalizacji produkcji w Polsce – wyniki raportu Siemensa
07 października 2020

EFNI: Poziom digitalizacji produkcji w Polsce – wyniki raportu Siemensa

Cyfrowa transformacja jest koniecznością, potrzebny jest tylko silny impuls do zmian

 

Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska. W 4-stopniowej skali przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce uzyskały wynik poniżej 2 pkt. Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej. Badaniu poddano małe i średnie przedsiębiorstwa, które na polskim rynku funkcjonują od ponad 20 lat, a jego wyniki i wnioski poddano dyskusji podczas panelu „Poziom digitalizacji produkcji w Polsce” podczas EFNI 2020. Dyskusję prowadziła Aleksandra Musielak, ekspertka ds. cyfrowych w Konfederacji Lewiatan. Jej rozmówcami byli Ewa Mikos-Romanowicz, dyrektorka ds. rozwoju biznesu, Siemens Polska oraz Dawid Zając, koordynator projektów B+R, MEGA Sp. z o.o.

Ponad 40% uczestniczących w badaniu firm już zbiera dane. Jednak problem pojawia się w ich kompleksowym wykorzystaniu – raczej służą usprawnianiu pojedynczych procesów produkcyjnych – powiedziała Ewa Mikos-Romanowicz. Maksymalne dostosowanie produktów do potrzeb klienta ponad produkcję seryjną to także realizacja założeń tzw. przemysłu 4.0, ale wdrożenie takich rozwiązań wymaga wysokiego poziomu rozwiązań digitalnych – podkreślił z kolei Dawid Zając.

Podczas pandemii radykalnie przyspieszyło wykorzystywanie narzędzi nowych technologii, internetu w różnych dziedzinach – od biurowej pracy zdalnej poprzez nowe modele opieki zdrowotnej (z wykorzystaniem baz danych i SI). Brak rozwiązań cyfrowych wpływa nie tylko na produkcje w przedsiębiorstwach, ale także na decyzje strategiczne, szczególnie istotne w okresie pandemii. Prelegenci zwrócili także uwagę na istotę kooperacji między uczelniami a przemysłem – ich zdaniem edukacja i praktyczne kompetencje otworzą przedsiębiorcom drogę do sprawniejszego wdrażania rozwiązań cyfrowych. Twórcy raportu zwracają także uwagę na potrzebę silnego impulsu finansowego do zmian, szczególnie w kontekście sektora MŚP, w którym rośnie zainteresowanie rozwojem kompetencji cyfrowych. Wszystkie korzyści płynące z digitalizacji wpisują się w politykę Unii Europejskiej zwaną Nowym Zielonym Ładem – zauważyła Ewa Mikos-Romanowicz.

Firma Siemens była partnerem Europejskiego Forum Nowych Idei 2020.

 

Konfederacja Lewiatan