EFNI: Recovery – ocena modeli i efektywności programów wsparcia dla biznesu w ujęciu europejskim
07 października 2020

EFNI: Recovery – ocena modeli i efektywności programów wsparcia dla biznesu w ujęciu europejskim

Jak państwa walczą z gospodarczymi skutkami pandemii? Najlepsze praktyki, oraz priorytety na najbliższe 2 lata z Niemiec, Polski, Litwy i Szwecji.

 

Na wstępie debaty podczas EFNI 2020 Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, przypomniał, że kraje europejskie różniły się w swoich modelach walki ze skutkami pandemii – co do zakresu lockdown’u i ograniczeń z niego wynikających, skalą interwencji państwa oraz sposobem zarządzania rynkiem pracy.

W Europie w przeciwieństwie do USA – mówił Borys – postawiono różnymi sposobami na zamrożenie rynku pracy, aby stopa bezrobocia się nie zwiększała. W Polsce chociażby przez wdrożone przez rząd postojowe i dopłaty do wynagrodzeń.

Klaus Deutsch mówił o niemieckim programie Kurzarbeit, w którym firmy dotknięte kryzysem mogą odesłać swoich pracowników do domu lub radykalnie skrócić im godziny pracy, a państwo pokrywa dużą część wypłat. W tym roku z programu skorzystało w szczycie pandemii 5,8 milionów pracowników w Niemczech, a obecnie korzysta z niego jeszcze 3,5 milionów z nich.

Podczas dyskusji podkreślano, że wszędzie pomoc państwa była przeprowadzona w skali to tej pory niespotykanej – ale była ona uzasadniona. Teraz należy wracać jednak do konkurencyjności, która jest jednym z fundamentów rynku w Europie, zachowując elastyczność w pomocy firmom, które naprawdę tego potrzebują.

Kupiliśmy sobie trochę czasu, a teraz jest czas na restart, a tutaj kluczowym słowem są inwestycje -powiedział Fredrik Persson. – Szwecja tworzy teraz narzędzia, aby firmy znów zaczęły inwestować w rozwój produktów i badania. Państwo wpiera też eksport, rozbudowę infrastruktury energetycznej i inwestycje w usługi 5G.

Pandemia udzieliła odpowiedzi co do roli transformacji cyfrowej i jej roli w stymulowaniu gospodarki. Jest ważną wskazówką dla firm na jakie inwestycje i innowacje będą stawiać w swoich przedsiębiorstwach w najbliższym czasie. – powiedziała Magda Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej

W sesji wzięli udział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Vidmantas Janulevičius, prezydent litewskiej Konfederacji Przemysłu; Klaus Deutsch, dyrektor Działu Badań, Polityki Przemysłowej i Gospodarczej, Federacja Przemysłu Niemieckiego, BDI; Fredrik Persson, prezydent Szwedzkiej Organizacji Przemysłu, SE; Jan Olbrycht, eurodeputowany, członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Magda Dziewguć, dyrektor biznesowa Google Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyskusję prowadził Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

 

Konfederacja Lewiatan