EFNI TALKS. Wojna w Ukrainie zmienia świat
12 kwietnia 2022

EFNI TALKS. Wojna w Ukrainie zmienia świat

Jak zakończy się wojna w Ukrainie, jaki będzie miała wpływ na światową gospodarkę, czy Rosja stanie się bankrutem na arenie międzynarodowej, czy grozi nam stagflacja, kryzys żywnościowy? – to pytania na które szukali odpowiedzi uczestnicy spotkania EFNI TALKS zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan.

Europejskie Forum Nowych Idei rozpoczęło cykl spotkań i dyskusji – EFNI TALKS. Głównym tematem pierwszego spotkania była wojna w Ukrainie i jej potencjalne skutki.

Debatę „Nowy koncert mocarstw czy przeddzień radykalnej zmiany?” moderowała dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych.

 Prof. Roman Kuźniar, kierownik Katedry Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, WNPiSM, UW, podkreślał, że Rosja już poniosła klęskę w Ukrainie, mimo że wojna nadal trwa. Na jakiś czas wypadnie z gry jako uczestnik międzynarodowego porządku. Staje się bankrutem, jest usuwana ze wszystkich organizacji. Jego zdaniem Rosja po agresji w Ukrainie będzie mocarstwem schodzącym, upadłym, kraj zmierza w kierunku ruiny.

Nie zgodził się z taką opinią Sławomir Sierakowski z Krytyki Politycznej. Jego zdaniem Rosja nie wypada z gry. Nie trzeba mieć ogromnego PKB, żeby odgrywać znaczącą rolę w polityce międzynarodowej. – Rosja buduje swoją siłę, potęgę przez poszerzanie terytorium, nie zależy jej na intensyfikowaniu rozwoju poprzez zwiększanie zasobności obywateli – dodał.

Gen. Leszek Soczewica, szef zarządu w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego powiedział, że wygląda na to że Rosja wojnę przegrywa, ale jaki będzie efekt końcowy zobaczymy. Armia rosyjska wyjdzie z konfliktu osłabiona na dekadę. Mam podziw dla Ukraińców, ich żołnierzy, ale też społeczeństwa. – Rosjanie przelicytowali. Myśleli, że mogą skutecznie zaatakować na kilku kierunkach. W praktyce okazało się to niemożliwe. Ale Rosja jeszcze wojny nie przegrała. Wyjdzie z niej osłabiona. Trudno jednak spodziewać się, że nie będzie odgrywała w przyszłości żadnej roli – dodał.

Wojciech Kanończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich przekonywał, że ta wojna szybko się nie skończy. Rosjanie nie potrafią sobie wyobrazić porażki. Modyfikują plany, ale nie rezygnują z głównego celu. Zbliża się wielkie starcie w Donbasie. Rosjanie umiejętnie sparaliżowali ukraińską gospodarkę. Pytanie jak długo tamtejsze społeczeństwo może funkcjonować przy ogromnym bezrobociu. Rosjanom może nie iść na froncie ale utrzymują paraliż gospodarczy Ukrainy.

Ihor Baranetskyi z ambasady Ukrainy w Polsce podziękował za ogromne wsparcie dla Ukrainy. – Walka trwa, historia pisze się naszą krwią. Wygramy – powiedział.

Drugi panel „Ekonomia – trwała niepewność?” prowadziła dr Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Zapytała uczestników dyskusji m.in. o największe zagrożenia dla gospodarki związane z wojną w Ukrainie.

W opinii prof. Witolda Orłowskiego, ekonomisty trzeba być gotowym na różne scenariusze. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zmienić świata, to musimy się do niego dostosować. Żyjemy w wieku koszmarów. Po ataku terrorystycznym 11 września, przyszedł wielki kryzys finansowy, potem pandemia Covid-19, a teraz wojna w Ukrainie. Gospodarka stoi przed widmem stagflacji, kolejnego kryzysu finansowego, ogromnym wzrostem zadłużenia i zagrożeń związanych z globalizacją.

– Czeka nas niepewność.  Wojna podbija ceny wielu produktów, mamy zaburzenia w handlu, napięcia na rynkach finansowych i zagrożenie zmniejszenia inwestycji w Polsce.  Musimy się liczyć w tym roku z obniżeniem tempa wzrostu PKB i wzrostem inflacji, która w Polsce będzie należeć do najwyższych w świecie – powiedział dr Marek Rozkrut, główny ekonomista EY Polska, szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY.

Paweł Wideł, Public Affairs and Governement Relations Director at Stellantis in Czech Republic, Hungary, Poland & Slovak Republic, zwrócił uwagę na konsekwencje wojny dla branży motoryzacyjnej.

– To kolejny czarny labędź dla branży motoryzacyjnej. W 2020 roku rynek nowych samochodów skurczył się o 25 proc., w 2021 o kolejne 7-8 proc. (braki półprzewodników). Wydawało się, że w tym roku nastąpi odbicie.  Tymczasem w marcu na rynku niemieckim produkcja aut spadła aż o jedną trzecią. Mamy skomplikowaną sytuację – stwierdził.

Z kolei Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zaznaczył, że Ukraina robi wszystko, żeby zachować potencjał gospodarczy. Trwa przenoszenie mocy produkcyjnych do zachodniej Ukrainy. Warto jednak pamiętać, że 10 regionów objętych wojną odpowiadało za 50 proc. PKB tego kraju.  Ukraina próbuje zasiać pola, ale ma problem z transportem zbóż. 70 proc. eksportu odbywało się drogą morską, która teraz jest zamknięta – powiedział.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu: „Wzmocnienie dialogu społecznego w Polsce – model inicjowania dialogu społecznego przez stronę pracodawców” finansowanego przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”.

W projekcie realizujemy działania, które wzmocnią dialog społeczny na poziomie krajowym i regionalnym. Jednym z kluczowym obszarów naszej aktywności jest legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. Temat jest szczególnie istotny w obliczu kryzysu wojny na Ukrainie i migracji obywateli Ukrainy do Polski.

Projekt realizuje również działania związane z zainicjowaniem dialogu społecznego na poziomie europejskim i regionalnym w odniesieniu ważnych tematów związanych z obszarem godnej pracy, work-life balance, poprawy sytuacji kobiet w zatrudnieniu. 

 

….

Dyskusje organizowane w ramach cyklu EFNI TALKS są bezpłatne i otwarte. Organizatorzy zachęcają jednak społeczność i przyjaciół EFNI do wsparcia inicjatyw związanych z pomocą Ukrainie  i osobom uciekającym przed wojną. Konfederacja Lewiatan uruchomiła specjalny numer konta na który można przelewać datki na pomoc Ukrainie. Szczegóły dostępne pod tym adresem.

O Europejskim Forum Nowych Idei. To jedna z największych międzynarodowych konferencji w Europie Środkowej, organizowana od 11 lat przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BusinessEurope, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami oraz instytucjami. Głównymi tematami, o których dyskutują uczestnicy Forum są, między innymi: konkurencyjność UE, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i różnorodność. W ubiegłorocznej, 10. edycji wydarzenia wzięło udział 100 uczestników i uczestniczek z kilkunastu krajów, w tym wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury i biznesu. Wśród gości edycji 2021 byli między innymi: Frans Timmermans, Bruno Gencarelli, Jerzy Buzek, Iveta Radicova, Adam Bodnar, Marek Niedużak, Natalia Hatalska, Mark Williams, Justyna Orłowska, Marek Kamiński czy Anda Rottenberg.