Egelund Network o europejskiej płacy minimalnej
09 grudnia 2020

Egelund Network o europejskiej płacy minimalnej

8 grudnia odbyło się cykliczne spotkanie Egelund Network –  przedstawicieli organizacji pracodawców ze Skandynawii, regionu Morza Bałtyckiego i Europy Środkowej tj. z Niemiec, Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy i Czech.

 

Tematem rozmów była wspólna koordynacja naszych działań dot. szeroko pojętych spraw społecznych procedowanych aktualnie przez instytucje UE, takich jak europejska płaca minimalna, filar spraw społecznych, czy też prawo do „odłączenia się”. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że „Unia powinna wytyczać ogólny kierunek zmian, natomiast bardziej szczegółowe regulowanie spraw społecznych takich jak chociażby płaca minimalna powinno odbywać się na szczeblu krajowym, a nie unijnym. Z tego powodu podtrzymaliśmy nasze stanowisko, w którym sprzeciwiamy się projektowi dyrektywy z 28 października zaproponowanej przez Komisję Europejską w tym zakresie. – mówi Adam Dorywalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. UE w Brukseli, który wziął udział w spotkaniu.

 

Konfederacja Lewiatan