EKES: Dyskusja o wolontariacie z udziałem eksperta Lewiatana
21 września 2021

EKES: Dyskusja o wolontariacie z udziałem eksperta Lewiatana

W poniedziałek (20.09) odbyło się posiedzenie grupy analitycznej „Wolontariusze – obywatele budujący przyszłość” w ramach Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES). W spotkaniu wziął udział Adam Dorywalski z biura Lewiatana w Brukseli. Podczas poniedziałkowej dyskusji mówił o wolontariacie zagranicznym.

Adam Dorywalski, EKES, posiedzenie

 

 

Adam Dorywalski zastępował Lecha Pilawskiego, Doradcę Zarządu Konfederacji Lewiatan i członka EKES-u.

Grupa analityczna dyskutowała nad przyjęciem przez EKES opinii, która wzywa Komisję Europejską do podjęcia działań mających na celu ogłoszenie 2025 r. Europejskim Rokiem Wolontariuszy. Zdaniem EKES-u byłoby to:

  • oddanie hołdu milionom wolontariuszy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach wykazali się znaczącą rolą społeczną, przeciwdziałając skutkom pandemii,
  • sposobem dalszego krzewienia idei wolontariatu w społeczeństwach państw członkowskich,
  • możliwość wymiany doświadczeń i know-how między organami państw członkowskich w zakresie instrumentów prawnych i politycznych wspierających działania wolontariuszy

 

Swoje uwagi do przygotowywanej przez EKES opinii zgłosił Adam Dorywalski: „Według Eurobarometru z 2015 roku, aż 93% respondentów nigdy nie wzięło udziału w wolontariacie za granicą. Nie jest to najlepszy rezultat, więc należy poświęcić więcej uwagi temu problemowi i podjąć próby diagnozy z czego to może wynikać oraz zaproponować środki poprawiające udział wolontariuszy w projektach mających miejsce za granicą” – mówił ekspert Lewiatana.

„Jeśli chcemy silniej integrować Europę i aby nasi obywatele czuli się Europejczykami, takie wolontariaty przynajmniej między państwami UE powinny być chlebem powszednim. Barierą może być język, ale na pewno także możliwości finansowe” – kontynuował Dorywalski

„Nie ma bowiem odpowiednika European Voluntary Service dla ludzi powyżej 30 roku życia, a w jego ramach pokryte są miesięczne koszty życia wolontariuszy. Tymczasem wbrew stereotypom, w wolontariat w takim samym stopniu zaangażowani są ludzie ze wszystkich kategorii wiekowych, nie tylko Ci najmłodsi. Dlatego powinniśmy po pierwsze zwiększyć środki i lepiej promować European Volunatry Service, a po drugie zastanowić się nad utworzeniem programu na kształt  European Voluntary Service dla osób powyżej 30 roku życia, w tym dla ludzi starszych w wieku emerytalnym, ale także dla całych rodzin z dziećmi” – mówił.

 

Konfederacja Lewiatan