EKES rozpoczął nową kadencję
19 listopada 2020

EKES rozpoczął nową kadencję

Październikowa sesja EKES potwierdziła poprzednio dokonany wybór na przewodniczącą EKES: została nią Christa Schweng z Austrii, członkini grupy pracodawców, a w poprzedniej kadencji przewodnicząca sekcji SOC. Podczas sesji potwierdzono lub uzupełniono wybory na wiele innych funkcji w Komitecie.

 

Przewodniczącym Grupy Pracodawców został przedstawiciel Malty – Stefano Mallia. Członkowie polskiej delegacji w grupie pracodawców to:

Prof. Jan Klimek (ZRP): członek sekcji INT i SOC oraz Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji EU-Turcja

Jacek Krawczyk (Lewiatan): członek sekcji REX i TEN oraz  Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji EU-Singapur

Zastępczynią członka jest Kinga Grafa, szefowa biura Lewiatana w Brukseli i Stała przedstawicielka w BusinessEurope

Dr Marcin Nowacki (ZPP): członek sekcji REX i TEN, Obserwatorium Jednolitego Rynku i Cyfrowej Transformacji, Komitetu Konsultacyjnego ds. Partnerstwa Wschodniego oraz Komitetu Konsultacyjnego EU-Ukraina

Janusz Pietkiewicz (Pracodawcy RP): wiceprzewodniczący sekcji ECO, członek sekcji NAT, wiceprzewodniczący Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju, członek Grupy ds. Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej

Lech Pilawski (Lewiatan): członek sekcji INT, SOC i CCMI, przewodniczący Obserwatorium Rynku Pracy, członek Prezydium Grupy Pracodawców, Grupy Łącznikowej, Komitetu ds. Monitoringu Politycznego EKES-Komitet Regionów i Grupy ds. Równości

Zastępcą członka jest Adam Dorywalski z brukselskiego biura Lewiatana.

Krzysztof Ostrowski (BCC): członek sekcji ECO i TEN, Komitetu Konsultacyjnego ds. relacji UE- kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz Grupy IT i Grupy Ad Hoc ds. Semestru Europejskiego

Tomasz Wróblewski (ZPP): członek sekcji ECO i REX, Komitetu Konsultacyjnego UE-Chiny, Komitetu ds. Komunikacji oraz Grupy tematycznej dot. imigracji i integracji.

Co ważne, w trakcie kadencji można zmieniać swoje wybory sekcji w miarę wolnych miejsc.

Zmiana mandatu nie przerywa działań merytorycznych Komitetu, grupy studyjne pracują nad projektami opinii i raportów, choć z powodu zmian personalnych czasami zmienia się sprawozdawca opinii i wówczas powołuje się sprawozdawcę generalnego. To co z pewnością ma wpływ na opinie, a przynajmniej powinno mieć wpływ to fakt, że odnoszą się one np. do propozycji Komisji Europejskiej z wiosny 2020 czyli sprzed pandemii, a w opiniach nie poświęca się temu istotnej uwagi, jakby nic się nie stało. Tak więc ciągle bardzo twardo są stawiane przez przedstawicieli związków zawodowych (grupa II) i reprezentację tzw. innych interesów (grupa III) postulaty, które w obecnej rzeczywistości są od niej oderwane. Do takich należą postulaty szybkiego ustalenia wspólnych, europejskich ram prawnych dla płacy minimalnej, ubezpieczenia od bezrobocia, dochodu gwarantowanego, zapewnienia reprezentacji w zarządach i radach nadzorczych firm, ugruntowania praktyki rokowań i układów zbiorowych. Sprawozdawcy  i przedstawiciele tych dwóch grup zapominają o codziennie traconych miejscach pracy, o upadaniu firm i całych branż, o ogromnych deficytach finansów publicznych krajów członkowskich i samej Unii, która się zadłuża, o niezbędnej konkurencyjności unijnej gospodarki, dodatkowo zakłóconej potencjalnymi skutkami Brexitu bez umowy. Pierwsze starcie już nie długo, podczas grudniowej sesji plenarnej EKES.

Lech Pilawski, lpilawski@konfederacjalewiatan.pl
Więcej: www.eesc.europa.eu

Skróty:
Sekcja ECO – ds. Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Spójności Gospodarczej i Społecznej
Sekcja INT – ds. Jednolitego Rynku, Produkcji i Konsumpcji
Sekcja NAT – ds. Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego
Sekcja REX – ds. Stosunków Zewnętrznych
Sekcja SOC – ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Obywatelstwa
Sekcja TEN – ds. Transportu, Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informatycznego
CCMI – Komitet Konsultacyjny ds. Zmian w Przemyśle

 

Konfederacja Lewiatan