EKES wzywa Radę Europejską do jak najszybszego przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy
09 grudnia 2020

EKES wzywa Radę Europejską do jak najszybszego przyjęcia Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Odbudowy

Pomimo ogromnych wyzwań wynikających z pandemii, europejscy pracodawcy, pracownicy i organizacje społeczeństwa obywatelskiego wspólnie wzywają wszystkie 27 państw członkowskich do realizacji wieloletnich ram finansowych UE (WRF) oraz unijnego funduszu odporności i naprawy.

 

Przed rozpoczynającym się jutro posiedzeniem Rady Europejskiej, EKES wzywa państwa członkowskie do sfinalizowania porozumienia w sprawie budżetu UE, który zapewni pełną zgodność z zasadami demokracji i praworządności. Zdaniem Komitetu przedsiębiorstwa, pracownicy i organizacje pozarządowe w całej Europie oczekują jak najszybszego uwolnienia pieniędzy zarówno z budżetu UE, jak i funduszu naprawczego. Trzymanie europejskich obywateli i wartości jako zakładników ambicji narodowych w tych trudnych czasach jest lekkomyślne i nieodpowiedzialne – wskazuje EKES.

 

Fundusze na odbudowę Europy nie mogą być dłużej blokowane – pisze w liście Christa Schweng, przewodnicząca EKES. – Nie ma więcej czasu do stracenia. Miliony europejskich przedsiębiorców, pracowników i organizacji pozarządowych pilnie potrzebują konkretnego wsparcia, aby móc poradzić sobie z niszczycielskimi konsekwencjami COVID-19.

Ze względu na drugą falę pandemii szybkość podejmowanych działań jest szczególnie istotna. Z każdym mijającym tygodniem, kolejne firmy są zmuszane zamykać działalność, a co za tym idzie likwidować miejsca pracy. To oznacza dramat nie tylko pracowników, ale także ich rodzin. Unia Europejska nie może na to pozwolić, zwłaszcza, że dysponuje środkami, które dają nadzieję na ożywienie gospodarcze i społeczne. Skupianie się na szerszej perspektywie zamiast na partykularnych interesach wewnętrznych powinno leżeć na sercu wszystkim europejskim decydentom, w tym prezydentom i szefom rządów.

EKES będzie nadal naciskał na natychmiastowe porozumienie w sprawie WRF oraz funduszu na rzecz naprawy i odporności, a po uzgodnieniu zaoferuje pełne wsparcie i wysiłki, aby zapewnić szybkie wdrożenie i wypłatę tak bardzo potrzebnych funduszy.

 

Konfederacja Lewiatan