EKES zaopiniował projekty Komisji Europejskiej
16 lipca 2020

EKES zaopiniował projekty Komisji Europejskiej

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społecznych przygotował opinie dotyczące opublikowanych przez Komisję Europejską projektów, które będą dyskutowane na rozpoczynającym się jutro szczycie unijnym. Propozycje KE oceniono pozytywnie i zaapelowano o ich jak najszybsze wdrożenie.

Pełna treść opinii EKES na temat poszczególnych projektów dostępna poniżej:

W opiniach EKES podkreślono świadomość nadzwyczajnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią i potwierdzono zasadność zaproponowanych przez Komisję środków zaradczych. Jak wskazano, wstrząs popytowy i zmniejszenie płynności, zawieszone łańcuchy dostaw oraz poważne trudności po stronie podaży sprawiły, że wiele przedsiębiorstw stanęło w obliczu problemów związanych z kwestiami pracowniczymi, surowcowymi itp. Dlatego opracowywane prze Komisję projekty powinny być jak najbardziej kompleksowe.

Komitet pozytywnie zaopiniował również plan mający zapewnić Unii solidne narzędzie finansowe umożliwiające wszystkim państwom członkowskim szybką i skuteczną odbudowę gospodarczą i społeczną. EKES przychylnie odnosi się również do decyzji Komisji o zapewnieniu nadzwyczajnemu funduszowi odbudowy wszystkiego, co jest niezbędne do ożywienia unijnej gospodarki, a ponadto do ugruntowania jej konkurencyjnej pozycji na poziomie światowym – wraz z osiągnięciami społecznymi charakterystycznymi dla Unii Europejskiej, które także muszą pozostać podstawowym celem.

Trzeba przyznać, że tym razem Komisja Europejska przygotowała szybko niezwykłą odpowiedź na wyzwania społeczne i gospodarcze wywołane pandemią. Proponowane liczne formy wsparcia, finansowania inwestycji, nowych strategii związanych z Zielonym Ładem i Cyfrową Europą, funduszy wspierających płynność firm przekroczyły wszelkie dotychczasowe wyobrażenia i unijne standardy. Emisja wspólnego długu wymaga stworzenia większych zasobów własnych Unii. Bez tego Program NextGenerationUE nie może być realizowany. A jest to wyjątkowy projekt, który może być odpowiedzią na następne kryzysy. Jego kompleksowość jest kluczowa dla powodzenia restrukturyzacji europejskiej gospodarki, niezbędnej dla utrzymania przez UE wzrostu, konkurencyjności, przy jednoczesnej realizacji celów klimatycznych i ochrony środowiska – komentuje Lech Pilawski, Członek EKES.

Konfederacja Lewiatan