Eksportujesz na rynek brytyjski? Sprawdź nowe wytyczne
10 września 2020

Eksportujesz na rynek brytyjski? Sprawdź nowe wytyczne

Wielka Brytania wydała nowe wytyczne dotyczące wprowadzania towarów na rynek w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji) oraz używania znaku UKCA od 1 stycznia 2021 r. tj. daty kiedy ubiega koniec okresu przejściowego po Brexicie.

 

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania wprowadzi oznaczenie UKCA, które jest brytyjskim oznaczeniem produktu na rynku Wielkiej Brytanii, obejmującym większość towarów, które wymagają oznaczenia CE w UE. Towary mogą nosić zarówno oznakowanie UKCA, jak i CE, pod warunkiem, że są zgodne z podstawowymi przepisami UE i Wielkiej Brytanii.

Co istotne, istniejące zapasy, które zostały „w pełni wyprodukowane” i były „gotowe do wprowadzenia do obrotu” do 1 stycznia 2021 r. mogą zostać wprowadzone na rynek w Wielkiej Brytanii po tej dacie z istniejącymi oznaczeniami (CE) i numerami jednostek notyfikowanych.

W przypadku większości towarów zharmonizowanych (głównie towarów objętych dyrektywą UE w sprawie urządzeń radiowych, dyrektywą niskonapięciową, dyrektywą maszynową, dyrektywą w sprawie środków ochrony indywidualnej, dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek, dyrektywą w sprawie hałasu na zewnątrz i kilkoma innymi) okres „wstrzymania” będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. W tym okresie oznakowanie CE może być nadal używane przy wprowadzaniu towaru na rynek Wielkiej Brytanii – pod warunkiem, że nie zmieni się prawodawstwo UE, które obejmuje towar.

W przypadku chemikaliów, leków, pojazdów, lotnictwa, urządzeń medycznych, interoperacyjności kolei, produktów budowlanych i cywilnych materiałów wybuchowych mają zastosowanie specjalne przepisy.

Irlandia Północna będzie musiała nadal przestrzegać przepisów UE i znaku CE. Znak CE uzyskany przez firmy z Irlandii Północnej będzie uznawany również w Wielkiej Brytanii, więc firmy z Irlandii Północnej nie muszą przeprowadzać dwóch ocen zgodności.

 

Adam Dorywalski, ekspert ds. UE, biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli

 

Konfederacja Lewiatan