Elektroniczna baza danych o odpadach wejdzie w życie później
15 stycznia 2020

Elektroniczna baza danych o odpadach wejdzie w życie później

• Komisja ochrony środowiska w Senacie jednogłośnie opowiedziała się za przesunięciem terminu pełnego wejścia w życie elektronicznej bazy danych o odpadach (BDO).
• Po apelach Konfederacji Lewiatan senatorowie zgodzili się, aby stało się to 6 miesięcy później.

– Elektroniczna baza danych o odpadach jest bardzo potrzebna, ale nie do końca dopracowana na poziomie technicznym. Brak możliwości wygenerowania określonych dokumentów, bądź wykonania pewnych obowiązków rejestracyjnych w przypadku awarii lub niepełnej funkcjonalności BDO, mogłoby spowodować negatywne konsekwencje nie tylko dla przedsiębiorców gospodarujących odpadami, ale również dla funkcjonowania całego systemu – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

W Senacie wprowadzono poprawki postulowane przez Konfederację Lewiatan, a dotyczące sprawozdawczości za 2019 r. Ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu, który powinien zaakceptować poprawki Senatu.
Lewiatan popiera wszystkie działania, które usprawniają gospodarowanie odpadami, w szczególności te, które mają ograniczyć szarą strefę. Jest też zwolennikiem bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Dzięki temu systemowi możliwe będzie gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami. BDO będzie istotnym elementem systemu Rozszerzonej Odpowiedzialności Producentów.

Konfederacja Lewiatan