Emerytury pomostowe – uwagi Lewiatana
06 lipca 2023

Emerytury pomostowe – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych prac nad uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 czerwca 2023 r. ustawą o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1023), przekazuję poniżej uwagi Konfederacji Lewiatan.

KL/ 254/113 /RL/202 3