Eurofound przedstawia pierwsze wyniki badań wpływu pandemii koronawirusa na warunki życia i pracy w krajach UE
07 maja 2020

Eurofound przedstawia pierwsze wyniki badań wpływu pandemii koronawirusa na warunki życia i pracy w krajach UE

Badanie miało na celu uchwycenie wpływu pandemii COVID-19 na ludzi w całej Europie, ze szczególnym naciskiem na szereg aspektów jakości życia, subiektywnego dobrobytu, zatrudnienia, sytuacji finansowej i poziomu zaufania do instytucji publicznych.

Pierwsze wyniki badania (we wrześniu opublikowana zostanie ich pełna wersja) pokazują, że całą Europa zmaga się z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19, a wielu respondentów deklaruje niższy poziom optymizmu co do przyszłości. Widać już spadek dobrostanu społecznego, co z kolei przekłada się na spadek poziomu zaufania do UE i rządów krajowych, w odróżnieniu do np. wzrostu zaufania do systemu opieki zdrowotnej i policji.

Wyniki badania potwierdzają również rosnącą popularność telepracy, przy równoczesnym wzroście poczucia niepewności co do zatrudnienia. Badanie pokazuje także wyraźny obraz życia ludzi w 27 państwach członkowskich, w których pogorszyła się ich sytuacja gospodarcza i w związku z tym są głęboko zaniepokojeni swoją sytuacją finansową w przyszłości.

Więcej informacji na stronie Eurofound (materiał w jęz. angielskim)

Konfederacja Lewiatan