Europa pogłębionych rynków kapitałowych
22 czerwca 2024

Europa pogłębionych rynków kapitałowych

Unia Europejska odgrywa istotną rolę z perspektywy finansowania, handlu czy inwestycji. Projekt Unii Rynków Kapitałowych, o którym dyskutuje się od lat, powinien być kontynuowany.

Zgodzić należy się przynajmniej częściowo z głosami[1] iż powinien mieć on na uwadze, wielość rynków, urzeczywistnienie swobody przepływu kapitału i adresować m.in. harmonizację zasad, część mało efektywnych formalizmów czy bariery dla MŚP. Projekt dotyczący otwartej bankowości, choć zwiększa konkurencyjność, powinien być monitorowany ze względu na kompleksowość podejścia. Przyjęte regulacje powinny podlegać stałej analizie i obserwacji, co do ewentualnych skutków ubocznych, utrudnień i kierunków rozwoju.

Opowiadamy się za dążeniem Polski do przyjęcia euro ze względu na pozytywną ocenę bilansu takiego rozwiązania. Wspólna waluta europejska może mieć pozytywny wpływ na konkurencyjność międzynarodową Polski, a co za tym idzie rozwój gospodarczy.

Apelujemy o:

  • Rozwój Unii Rynków Kapitałowych
  • Dążenie do przyjęcia przez Polskę waluty euro.
  • Bieżącą analizę funkcjonowania regulacji z zakresu otwartej bankowości oraz adresowanie problemów i szans z nią związanych.
  • Wsparcie dla proponowanego przez UE Wielostronnego Trybunału Inwestycyjnego, tak aby zachował on elementy arbitrażu inwestycyjnego sprzyjające szybkości postępowania i zawierał nowy kompromis pomiędzy transparentnością postępowania, a tajemnicą handlową.

[1] Przykładowo: P. Tychmanowicz, ,,Unia rynków kapitałowych potrzebna, ale i groźna”, 13.03.2023, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/finanse/art38110911-unia-rynkow-kapitalowych-potrzebna-ale-i-grozna


Adrian Zwoliński, Patrycja Hanasiuk

Artykuł dla newslettera Brussels Headlines