Europejski ZIelony Ład – relacja z konferencji online
14 stycznia 2021

Europejski ZIelony Ład – relacja z konferencji online

13 stycznia odbyła się konferencja online zorganizowana przez brukselski think-tank „European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition” nt. stanu wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. Udział w wydarzeniu wzięła Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan.

 

W swoim zamierzeniu Europejski Zielony Ład jest nową unijną strategią na rzecz wzrostu służąca przekształceniu Unii w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę. Zakłada ona osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 r. Zgodnie z decyzją z grudnia 2020 r. UE zadeklarowała cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Z tego powodu zarówno Fundusz Odbudowy UE po pandemii oraz nowy budżet UE na lata 2021-2027 będą stawiać na zieloną transformację, a już na 2021 r. Komisja Europejska zaplanowała wiele nowych inicjatyw w tym obszarze.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele organizacji pracodawców, eksperci i urzędnicy unijni. Dorota Zawadzka Stępniak podsumowała działania Konfederacji Lewiatan w obszarze Europejskiego Zielonego Ładu, w tym pracę Rady ds. Zielonej Transformacji oraz wskazała na wyzwania w 2021 r. związane z rewizją kluczowych dyrektyw dot. m.in. EU ETS (Europejski System Handlu Uprawnieniami do Emisji), Odnawialnych Źródeł Energii czy Efektywności Energetycznej, mechanizmem dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, których kształt wpłynie na funkcjonalnie polskiego biznesu, szczególnie na jego konkurencyjność.

 

Konfederacja Lewiatan