Europejskie ramy tożsamości – pytania Lewiatana dot. projektu rozporządzenia
03 września 2021

Europejskie ramy tożsamości – pytania Lewiatana dot. projektu rozporządzenia

W związku z prowadzonymi obecnie konsultacjami projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 910/2014 w odniesieniu do ustanowienia europejskich ram tożsamości, Konfederacja Lewiatan przesyła pytania odnoszące się do treści dokumentu.

Konfederacja Lewiatan, KL/335/235/ED/2021

Pobierz