Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność
23 sierpnia 2022

Finanse firm. Rosną zyski, spada rentowność

W pierwszym półroczu 2022 roku wyniki finansowe przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Nieznacznemu pogorszeniu uległy wskaźniki ekonomiczno-finansowe – podał GUS.

Komentarz Mariusza Zielonki, eksperta ekonomicznego Konfederacji Lewiatan

Wzrosty cen oraz zgromadzone zapasy podwyższają wynik finansowy przedsiębiorstw.  Firmy zarabiają nominalnie więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r., ale ich rentowność jest niższa.  Żeby zrozumieć skąd 47 tys. przedsiębiorstw uzyskuje wyższe wyniki nominalnie w tak niepewnych czasach musimy się cofnąć do bliskiej przeszłości.

Działając w czasie zmniejszonego popytu w 2020 r. oraz w stałej niepewności co do przyszłości, szczególnie tej związanej z kształtowaniem się cen na rynkach hurtowych oraz brakami w dostawach, przedsiębiorcy zaczęli gromadzić zapasy. W 2020 r. przedsiębiorstwa posiadały zapasy na kwotę 107 mld zł, w 2021 r. odnotowano wzrost o 28%. Według NBP, w I kwartale 2022 r. taka ilość zapasów była nadal niewystarczająca do realizacji bieżących zamówień.

Trudno zatem oczekiwać, że firma wiedząc, że w momencie zejścia ze stanu zapasów będzie musiała odtworzyć (o ile się jej uda) stany magazynowe po zdecydowanie wyższych kosztach, zdecyduje się na sprzedaż swoich towarów i usług po cenach niższych niż rynkowe. Pomijamy tutaj zwiększone koszty pracy wynikające z presji płacowej oraz zmian podatkowych.

Jedynie pięć branż w I półroczu 2022 r. charakteryzowało się wyższą rentownością netto niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Spektakularny wzrost odnotowało górnictwo, które zostało postawione na nogi w związku ze zbliżającym się kryzysem energetycznym, a przez to rentowność netto wzrosła w górnictwie z 0,5% do 18,8%. To pokazuje, że spółki skarbu państwa nie ponosiły wyższych kosztów wydobycia, a korzystały na wzroście cen surowców.

Biorąc pod uwagę kurczenie się zapasów w przedsiębiorstwach oraz wysoką inflację producencką,  drugie półrocze może obfitować ponownie we wzrosty nominalne przychodów czy zysku, przy jednoczesnym spadku rentowności większości z branż.

Konfederacja Lewiatan