Firma OX2 dołączyła do Lewiatana
26 kwietnia 2021

Firma OX2 dołączyła do Lewiatana

Mamy zaszczyt ogłosić, że firma OX2 przystąpiła do Związku Pracodawców Branżowych Lewiatan.

 

 

OX2

OX2 rozwija, buduje i zarządza produkcją projektów energii odnawialnej. W ciągu ostatnich 15 lat firma OX2 zajęła wiodącą pozycję na światowym rynku energetyki wiatrowej, realizując w Europie projekty o łącznej mocy zainstalowanej 2,4 GW. Obecnie OX2 ma podpisane umowy na budowę 38 farm wiatrowych (2,1 GW). Rozwijając dostęp do energii odnawialnej, OX2 wspiera zrównoważoną przyszłość. działa w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Polsce, Litwie i Francji. Główna siedziba firmy znajduje się w Sztokholmie, w Szwecji. Przychody ze sprzedaży w 2019 roku wyniosły 463 mln euro.
Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ox2.com

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.

Naszą misją jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jesteśmy aktywni na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców otworzyliśmy biuro w Brukseli w 2001 roku. Jesteśmy członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników.

Konfederacja Lewiatan