Firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Lewiatana
29 kwietnia 2021

Firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Lewiatana

Mamy zaszczyt ogłosić, że firma Wyborowa Pernod Ricard dołączyła do Związku Pracodawców Branżowych Lewiatan.

Grupa Pernod Ricard jest globalną firmą z branży alkoholi mocnych i win, obecną w 80 krajach. Aktualnie jest liderem w kategorii alkoholi premium i prestiżowych. Grupa powstała w 1975 roku z połączenia dwóch rodzinnych spółek o francuskich korzeniach – Pernod i Ricard. Obecnie Grupa zatrudnia łącznie około 18500 pracowników na całym świecie.

Wyborowa Pernod Ricard
W Polsce Grupa Pernod Ricard jest obecna od połowy lat 90-tych. Spółka zajmuje się produkcją wódek, w tym m.in. Polskiej Wódki – Chronionego Oznaczenia Geograficznego, sprzedażą oraz marketingiem międzynarodowych i lokalnych marek z portfolio Pernod Ricard.

W ofercie Wyborowa Pernod Ricard (Wyborowa S.A.) znajdują się alkohole mocne oraz wina i szampany marek Grupy Pernod Ricard. W bogatym portfolio firmy znajdują się m.in. Scotch Whisky, typu blended oraz single malt, irlandzka whiskey, gin, kubański rum czy wina hiszpańskie oraz australijskie.

Wyborowa Pernod Ricard przykłada wielką wagę do jakości oferowanych produktów i działa zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. Społeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój i promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu są nieodłącznym elementem działalności naszej firmy. Zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ i strategią Grupy Pernod Ricard, wyznaczone zostały konkretne zobowiązania do realizacji. Dotyczą one czterech najważniejszych obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, wytwarzania w obiegu zamkniętym i odpowiedzialnej gościnności.

Zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i przestrzeni biurowej, firma wdraża pro ekologiczne i innowacyjne rozwiązania. Inwestuje w rozwój linii produkcyjnych, minimalizuje emisję CO2, obniża zużycie wody i prądu, korzystając z energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. W biurach firmy wprowadzone zostały zasady Green Office. W zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu od 2009 roku prowadzony jest globalny program – Responsible Party we współpracy z Erasmus Student Network. W ramach projektu w Polsce prowadzone są działania promujące odpowiedzialne spożywanie alkoholu podczas wybranych wydarzeń Erasmusa oraz w kampaniach w mediach społecznościowych.

Firma wspiera również sektor HoReCa. W 2020 roku powstał program „The Bar World of Tomorrow”, skierowany przede wszystkim do społeczności barmańskiej, lecz także do konsumentów. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń na temat zrównoważonego i odpowiedzialnego prowadzenia baru oraz świadomego spożycia alkoholu. Inicjatywa powstała dzięki współpracy Grupy Pernod Ricard z platformą edukacyjną ONZ „EducateAll” oraz Instytutem UNITAR.

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw. Zabiegamy o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.

Misją Lewiatana jest polepszanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, aktywnie działając na forum międzynarodowym. Jako pierwsza polska organizacja pracodawców Konfederacja Lewiatan otworzyła biuro w Brukseli w 2001 roku. Ponadto jest członkiem BusinessEurope, organizacji europejskich przedsiębiorców, która zrzesza 41 federacji z 35 krajów i skupia firmy zatrudniające ponad 120 mln pracowników. Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców.

 

Konfederacja Lewiatan