Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych
21 maja 2024

Firmom przybywa obowiązków sprawozdawczych

Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości podatkowej. To niekończący się proces, który pochłania dużo czasu i pieniędzy. Tymczasem nie wszystkie obowiązki są potrzebne, z niektórych można zrezygnować, inne ograniczyć. Resort finansów dopuszcza jeszcze drobne zmiany w KSeF korzystne dla firm – usłyszeli uczestnicy VIII Kongresu Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Kongres Rady Podatkowej otworzyli Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. W swoich wystąpieniach podkreślali znaczenie dialogu z administracją publiczną dla tworzenia dobrych, przyjaznych dla firm, przepisów podatkowych. W tym kontekście warto docenić otwarte dyskusje i rozmowy z przedstawicielami resortu finansów obecnymi w czasie konferencji. Źle przygotowane regulacje uderzają w przedsiębiorczość, czego potwierdzeniem był Polski Ład. Lepiej się więc spierać i dyskutować na etapie konsultacji społecznych, niż później w trybie awaryjnym naprawiać błędy.

Zobacz galerię zdjęć z Kongresu Rady Podatkowej

Uciążliwa sprawozdawczość podatkowa

W panelu „Sprawozdawczość podatkowa – jak odciążyć biznes?” eksperci zastanawiali się, czy wszystkie obowiązki sprawozdawcze są potrzebne? Czy raportowanie musi być uciążliwe?

– Przeciętny przedsiębiorca musi raportować do wielu instytucji i często czyni to wielokrotnie. Raportujemy  w różnych terminach, kwartalnie, rocznie. To niekończący się proces. Często do różnych instytucji przekazujemy te same dane. Mamy poczucie dublowania naszej pracy w zakresie sprawozdawczości. Zastanawiam się, czy nie można stworzyć jednolitego systemu raportowania, z którego instytucje pobierałyby interesujące je dane. To mogłoby pomóc  w ograniczeniu sprawozdawczości – powiedziała Monika Mikołajczyk, supervisor, TMF Group.

Agnieszka Rylska, Tax, Accounting and Treasury Department Director, T-Mobile Polska, zwróciła uwagę, że sytuacja w Polsce w zakresie sprawozdawczości nie jest najlepsza.  Jeśli chodzi o czas, który poświęcamy na wypełnianie  wszystkich obowiązków sprawozdawczych, to jesteśmy na przedostatnim miejscu w UE, wyprzedzamy tylko Bułgarię. Jeśli zaś chodzi o koszty raportowania, to okupujemy trzecie miejsce od końca.

Szczególnie obciążone duże firmy

Mamy świadomość, że sprawozdawczość jest nadmiernie rozbudowana

Zastanawiamy się jak ten proces ograniczyć, np. w zakresie weryfikacji kontrahentów. W najbliższym czasie będziemy się skupiać na ułatwieniach w raportowaniu danych, czy podatku u źródła. Niestety, jeśli chodzi o duże firmy, to poziom sprawozdawczości będzie coraz większy, bo wynika to też z zobowiązań międzynarodowych – mówił Jakub Jankowski, zastępca dyrektora departamentu podatków dochodowych, Ministerstwo Finansów.

Janusz Błaszczuk, dyrektor departamentu podatkowego, Bank Millennium, przekonywał, że trend zwiększania obciążeń sprawozdawczych będzie rósł w najbliższych 5-10 latach. – Dopiero potem nastąpi czas upraszczania raportowania. Mimo tego niekorzystnego trendu można jednak już teraz próbować rezygnować z niektórych zbędnych obowiązków – dodał.

Krajowy System E-faktur

Wdrożenie Krajowego Systemu E-faktur było tematem panelu „KSeF nieuchronny. Czego możemy się spodziewać w nowej odsłonie?” Nowy system na pewno wejdzie w życie. Od 1 lutego 2026 roku dla dużych firm, a od 1 kwietnia dla pozostałych podmiotów. Wśród zapowiedzianych zmian, uzgodnionych w trakcie konsultacji, warto wymienić tryb offline w okresie przejściowym, dopuszczenie wystawiania faktur konsumenckich, czy przesyłanie załączników do faktur.

– Chcemy, żeby KSeF wszedł w życie jak najszybciej, ale audyt potwierdził, że od początku był źle przygotowany. Dlatego dobrze, że termin jego wdrożenia został przesunięty. W czerwcu br. chcemy rozpocząć drugą fazę konsultacji. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ewentualne zmiany. Nie wykluczamy też, że wprowadzimy jeszcze drobne zmiany, korzystne dla przedsiębiorców. Natomiast mało prawdopodobne jest, abyśmy podjęli decyzję o refundacji dla firm kosztów wdrożenia KSeF – stwierdził dr Tomasz Tratkiewicz, dyrektor departamentu podatku od towarów i usług, Ministerstwo Finansów

– Byliśmy przygotowani na wdrożenie KSeF już od 1 lipca br. Ale cieszymy się z odroczenia terminu jego wejścia w życie. Przesunięcie o rok daty wprowadzenia nowego systemu rodzi jednak dodatkowe koszty. Nie da się bowiem zamrozić systemu, trzeba go utrzymywać w gotowości. Mamy nadzieję, że nie będzie już rewolucyjnych zmian, a resort finansów przychylnie spojrzy na różne nasze propozycje i zastanowi się też nad refundacją kosztów, które ponieśliśmy – podkreślała Anna Pikulska, dyrektorka strategii podatkowej, Orange Polska.

Agnieszka Urbaniak, Senior Tax Manager, Allegro także zwróciła uwagę na koszty finansowe, które poniosła firma przygotowując się do wdrożenia KSeF. Trzeba było też zaangażować do projektu wielu pracowników z różnych działów. Zaapelowała również, żeby zrezygnować z sankcji za błędy popełnione w okresie przejściowym.

W czasie Kongresu Rady Podatkowej Lewiatana rozmawiano również o podatku od nieruchomości oraz podatku akcyzowym.

Konfederacja Lewiatan