Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej pośredniczyć w sprzedaży polis
26 marca 2021

Firmom telekomunikacyjnym będzie trudniej pośredniczyć w sprzedaży polis

• Firmy telekomunikacyjne często pełnią rolę pośrednika usług finansowych sprzedając, np. polisy ubezpieczeniowe, czy kredyty.
• Włączenie ubezpieczeń świadczonych przez operatorów do zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku, jak proponuje rząd, obniży konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa finansowego oraz doprowadzi do rozwiązania istniejących już umów.
• Konfederacja Lewiatan apeluje, aby pośrednictwo firm telekomunikacyjnych w sprzedaży polis ubezpieczeniowych było wyłączone z zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Zaproponowana w projekcie Prawa Komunikacji Elektronicznej nowa, rozszerzona definicja usługi fakultatywnego obciążania rachunku wymaga wyrażenia zgody klienta na każdą czynność. W przypadku jej braku operator nie będzie mógł obciążyć faktury jakimikolwiek dodatkowymi opłatami i nie zaproponuje klientowi tej metody płatności składki ubezpieczeniowej czy też raty kredytu.

– Firma telekomunikacyjna utraci uprawnienie do pobierania składek nadane jej przez ubezpieczyciela, a klient zostanie pozbawiony ochrony ubezpieczeniowej, nawet o tym nie wiedząc. Skutkiem braku opłacania składek będzie rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Nowa regulacja doprowadzi więc do wygaśnięcia istniejących umów, których celem jest zabezpieczenie interesów klientów – ostrzega dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Nowe przepisy osłabią konkurencyjność firm telekomunikacyjnych na rynku pośrednictwa usług finansowych, a także ograniczą dostępność oferowanych usług i produktów dla klientów.
Konfederacja Lewiatan proponuje, aby ubezpieczenia świadczone przez operatorów były wyłączone zakresu usług fakultatywnego obciążania rachunku.

Konfederacja Lewiatan