Firmy czekają na zmianę przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców
17 listopada 2021

Firmy czekają na zmianę przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców

• W Sejmie rozpoczynają się prace nad rządowym projektem ustawy o cudzoziemcach, który ma m.in. usprawnić postępowania dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy czy stosowanie procedury oświadczenia o powierzeniu pracy.
• Przedsiębiorcy oczekują przejrzystych, skutecznych i efektywnych zasad zatrudniania cudzoziemców, które poprawią sytuację na rynku pracy i ułatwią pozyskiwanie inwestorów z zagranicy.
• Zawarte w projekcie ustawy zmiany idą w dobrym kierunku, ale są niewystarczające – uważa Konfederacja Lewiatan.

– Nowe przepisy nie rozwiążą wielu wad i słabości obecnych zasad legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców spoza UE. Niezależnie od potrzeby przyjęcia strategii migracyjnej na kolejne kilka lat, w projekcie ustawy powinny się znaleźć od dawna postulowane przez pracodawców rozwiązania, m.in. przyśpieszenie i elektronizacja procedur czy uwzględnienie szybszej ścieżki obsługi pracodawców – mówi Monika Fedorczuk, ekspertka Konfederacji Lewiatan.


W wyniku procesów demograficznych (naturalnych i migracji) kurczą się zasoby pracy. W 2000 roku liczba osób w wieku produkcyjnym wynosiła 25 299 457, podczas gdy 20 lat później było to 23 846 745 osób, czyli prawie o 1,5 mln mniej. Firmy potrzebują pracowników, zarówno na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych, jak i do prac prostych. Niedobory rąk do pracy odczuwane są szczególnie w branży ICT, handlu, produkcji czy budownictwie. Bez uzupełnienia tej luki przedsiębiorstwa stracą możliwości realizacji kontraktów terminowych czy wywiązywania się z zawartych umów. Istnieje pilna konieczność szerszego otwarcia się na pracowników z państw trzecich.

Propozycje Konfederacji Lewiatan:
– przyśpieszenie i elektronizacja procedur oraz ujednolicenie praktyk urzędów wojewódzkich (np. wysyłanie wniosków o zezwolenie na pracę za pośrednictwem platformy praca.gov.pl)

– uwzględnienie szybszej ścieżki obsługi pracodawców, co do których nie ma wątpliwości jeśli chodzi o przestrzeganie prawa pracy i przepisów związanych z zatrudnieniem cudzoziemców (tzw. „fast track”)

– uproszczenie procedury w przypadku ponownego wystąpienia o decyzję na pobyt czasowy i pracę dla tego samego pracownika u tego samego pracodawcy

– rozwiązanie jednego z większych problemów w trakcie postępowań o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, tj. obowiązku pobrania linii papilarnych od cudzoziemca

– rozszerzenie liczby krajów, których obywatele mogliby korzystać z instytucji oświadczenia
Konfederacja Lewiatan