Firmy nie mogą bezpłatnie i bezterminowo świadczyć usług dostępu do internetu
16 kwietnia 2020

Firmy nie mogą bezpłatnie i bezterminowo świadczyć usług dostępu do internetu

• Przepisy zawarte w tarczy antykryzysowej przewidują, że operatorzy telekomunikacyjni będą za darmo (pro publico bono) i bezterminowo świadczyli dostęp do wskazanych stron internatowych.
• Zdaniem Konfederacji Lewiatan taki obowiązek powinien spoczywać na firmach tylko w okresie trwania pandemii koronawirusa, a nie bezterminowo.

– Wymóg świadczenia przez firmy telekomunikacyjne usług dostępu do internetu za darmo i bezterminowo jest sprzeczny ze specyfiką przepisów specjalnych obowiązujących w czasie pandemii. Co do zasady są one wprowadzane na określony czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej. I po tym okresie tracą moc. Nie ma żadnego uzasadnienia do nakazywania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym bezterminowego świadczenia usług za darmo, bez żadnego związku ze szczególną sytuacją, jaką obecnie mamy w Polsce – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Nieodpłatne obowiązki, nawet realizowane w zakresie związanym z trwaniem stanu epidemii, nie powinny nadmiernie obciążać prowadzenia działalności gospodarczej i generować dodatkowych kosztów. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do kluczowej roli usług telekomunikacyjnych w obecnym okresie.
– Priorytetem dla firm telekomunikacyjnych powinno być utrzymanie prawidłowego działania sieci, która jest niezbędna dla funkcjonowania obywateli zarówno w życiu zawodowym , jak i prywatnym – dodaje dr Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan