Firmy świadczące usługi cyberbezpieczeństwa chcą mieć więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków
12 maja 2020

Firmy świadczące usługi cyberbezpieczeństwa chcą mieć więcej czasu na dostosowanie się do nowych obowiązków

• Konfederacja Lewiatan apeluje do ministra cyfryzacji o wydłużenie z 6 do 12 miesięcy okresu, w którym firmy świadczące usługi dotyczące cyberbezpieczeństwa, mają dostosować pomieszczenia, obiekty do odpowiednich wymogów organizacyjnych i technicznych.
• Pozwoli to na urealnienie okresu dostosowawczego do obecnej, trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra cyfryzacji, które określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dla podmiotów świadczących usługi kluczowe w różnych sektorach gospodarki, w tym w obszarze ochrony zdrowia (np. szpitale), energetyki, transportu, sektora finansowego czy cyfrowego.

Wszystkie te branże mierzą się obecnie z problemami organizacyjnymi związanymi z pandemią COVID-19. W przypadku placówek ochrony zdrowia świadczących usługi kluczowe w rozumieniu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, aktualny tryb prowadzonej działalności może zupełnie nie pozwalać na dodatkowe działania w zakresie dostosowania pomieszczeń i budynków do wymagań określonych w rozporządzeniu.

– Apelujemy o wydłużenie okresu niezbędnego na dostosowanie się firm do nowych wymagań. Tym bardziej, że jeśli tego nie zrobią grożą im wysokie kary pieniężne, które dodatkowo pogorszyłyby sytuację podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Warto zauważyć, że na realizację podobnych obowiązków terminy zostały wydłużone w przypadku przepisów zawartych w kolejnych Tarczach antykryzysowych. Z uwagi jednak na formalne uwarunkowania procesu legislacyjnego, w omawianym przypadku, zmiana terminu nie mogła odbyć się w trybie ustawowym i konieczne są prace legislacyjne na poziomie aktu wykonawczego.

Konfederacja Lewiatan