Firmy telekomunikacyjne też liczą na pomoc rządu
26 marca 2020

Firmy telekomunikacyjne też liczą na pomoc rządu

Skutkiem walki z epidemią koronawirusa może być czasowe ograniczenie funkcjonowania firm telekomunikacyjnych, w tym operatorów infrastruktury krytycznej.
• Dlatego należy zwolnić przedsiębiorców z tej branży z odpowiedzialności za mogące wystąpić zakłócenia w realizacji obowiązków na rzecz państwa, wynikających np. z ustawy Prawo telekomunikacyjne – proponują Konfederacja Lewiatan oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

– Dotychczasowe przepisy nie regulują braku odpowiedzialności za możliwe zakłócenia, czy też za brak realizacji ustawowych obowiązków przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz operatorów infrastruktury krytycznej, w przypadku czasowego ograniczenia działalności lub objęcia obowiązkową kwarantanną pracowników. W obecnej sytuacji może dojść do zakłóceń w realizacji ustawowych obowiązków, wydłużenia czasu ich realizacji, czy nawet ich nie wykonania w czasie epidemii – mówi dr Aleksandra Musielak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Większość pracowników firm przeszła na pracę zdalną. W związku z tym przedsiębiorcy proponują, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, zawieszenie wszczętych i nie wszczynanie nowych postępowań kontrolnych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wydłużenie terminów na przekazywanie danych do organów administracji państwowej oraz ograniczenie wezwań jedynie do kwestii istotnych pomoże przedsiębiorcom w walce ze skutkami wirusa. Obsługa takich kontroli wiązałaby się z koniecznością zobowiązania pracowników, którzy wykonują prace zdalnie, do udania się do stałych miejsc pracy, celem obsłużenia takiej kontroli. W sytuacji zagrożenia epidemicznego, każdy taki kontakt może tylko potęgować rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla pracowników.

– Jednocześnie należałoby ograniczyć przekazywanie informacji i danych jedynie w wersji elektronicznej (bez konieczności podpisywania pism, dołączania pełnomocnictw, opłat skarbowych, itp.) ewentualnie z jednoczesnym zobowiązaniem do uzupełnienia ich w takiej formie w terminie, kiedy będzie to możliwe – dodaje Aleksandra Musielak.

Konfederacja Lewiatan