Fiskalny charakter opłat w projektach ustaw dotyczących gospodarowania odpadami – pismo Lewiatana
17 lutego 2022

Fiskalny charakter opłat w projektach ustaw dotyczących gospodarowania odpadami – pismo Lewiatana

W nawiązaniu do uwag resortu finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. (znak sprawy WM7.9007.189.2021), dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie: UC73, dalej jako „Projekt UC73”), złożonych w związku ze skierowaniem w/w projektu na Komitet do Spraw Europejskich, Konfederacja Lewiatan pragnie zwrócić uwagę na następujące zagadnienia.

KL/53/28/AB/2022

Pobierz stanowisko