Generatywna sztuczna inteligencja nie narusza  praw autorskich
12 kwietnia 2024

Generatywna sztuczna inteligencja nie narusza praw autorskich

O przyjęcie tylko tych przepisów, które są wymagane przez unijną dyrektywę dotyczącą prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) oraz uwzględnienie w dalszych pracach nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim specyfiki generatywnej sztucznej inteligencji – apeluje Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

Pracodawcy pozytywnie oceniają uwzględnienie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opinii złożonych w konsultacjach i zmianę w projekcie ustawy o prawie autorskim, która umożliwi eksplorację tekstów i danych dla działań służących trenowaniu generatywnych modeli sztucznej inteligencji. Jest to poprawna implementacja dyrektywy DSM, która umożliwi ponadto postęp technologiczny w Polsce oraz pozwoli na trenowanie generatywnych modeli sztucznej inteligencji na zróżnicowanym zakresie danych lokalnych. To ma kluczowe znaczenie dla sprzyjania inkluzywności, redukowaniu uprzedzeń i zwiększania globalnego zastosowania technologii AI.

Co to jest generatywna sztuczna inteligencja?

Generatywna sztuczna inteligencja (GenAI) to rodzaj sztucznej inteligencji (AI), która opiera się na danych treningowych, na przykład w postaci tekstu, obrazów lub innych mediów i uczy się na podstawie wzorców i struktury takich treści w celu generowania nowych treści o podobnych cechach. Systemy generatywnej sztucznej inteligencji nie zawierają w sobie bibliotek swoich zestawów treningowych, stąd ewentualne obawy, że „skompresowane kopie” przemieszczają się w modelach GenAI, są po prostu nieuzasadnione. Nie istnieje żadna technologia masowej kompresji, która miałaby zdolność kopiowania i przechowywania miliardów danych w postaci tekstu, obrazu lub innych mediów.

Ochrona interesów twórców

Obecne przepisy dotyczące praw autorskich skutecznie chronią interesy twórców. Prawo autorskie nigdy nie miało na celu uniemożliwienia użytkownikowi utworu wyciągnięcia z niego wniosków i stworzenia nowego dzieła. Ponadto, prawo autorskie chroni oryginalne wyrażenia utrwalone w dziele, ale nie chroni pomysłów, koncepcji, faktów, wiedzy ani samych danych.

Modele generatywnej sztucznej inteligencji powinny móc „patrzeć”, „studiować” i „uczyć się” z utworów, tak jak ludzie mogą czytać i uczyć się z książek. Balans, jaki decydenci polityczni wypracowali w prawie autorskim ma na celu ochronę autorów, by mogli otrzymywać wynagrodzenie za swoje prace, przy jednoczesnej ochronie praw użytkowników do uczenia się z dzieł i inspirowania się nimi w celu tworzenia nowych dzieł – podkreśla Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

 AI zwiększa kreatywność

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wspiera tworzenie treści, w tym dla sektora kreatywnego. Autorzy i artyści coraz częściej wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję jako narzędzie zwiększające kreatywność, a nie ją ograniczające. Technologia ta wspomaga burze mózgów, przezwyciężanie blokad twórczych i udoskonalanie dzieł, działając nie jako konkurent, ale bardziej jako współtwórca. Zapewnia nieskończoną inspirację, przesuwa granice tradycyjnej kreatywności i oferuje nowe możliwości w sztuce i opowiadaniu historii. Co więcej, generatywna sztuczna inteligencja demokratyzuje twórczą ekspresję, sprawiając, że zaawansowane narzędzia stają się dostępne dla szerszego grona osób. To nie tylko wzmacnia różnorodne głosy, ale także wzbogaca narracje kulturowe. Automatyzując rutynowe zadania, sztuczna inteligencja pozwala twórcom skoncentrować się na podstawowych, innowacyjnych aspektach ich projektów, zwiększając produktywność i jakość kreatywności – uważa Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan.

 Konfederacja Lewiatan