Green Deal musi działać dla firm i obywateli
30 stycznia 2020

Green Deal musi działać dla firm i obywateli

Komisja Europejska przedstawiła swój program prac na 2020 r. Obejmuje on kluczowe obszary dla przyszłości Europy, takie jak cyfryzacja i pogłębienie unii gospodarczej i walutowej (UGW). Europejskie firmy oczekują teraz inteligentnej, nowoczesnej i ambitnej strategii przemysłowej, która zostanie przedstawiona na początku marca.

„Europejski biznes jest gotów odegrać istotną rolę, aby Green Deal był skuteczny. Musimy jednak pamiętać, aby zmiany zasad gry nie zniechęciły inwestorów. Europejskie firmy i obywatele muszą uzyskać wsparcie podczas przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, a europejski przemysł oczekuje traktowania na równi z innymi głównymi emitentami CO2, takimi jak Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone.” – powiedział Dyrektor Generalny BusinessEurope Markus J. Beyrer. – Decyzje dotyczące płacy minimalnej powinny pozostać kompetencjami krajowymi, ponieważ negocjacjami płacowymi najlepiej zajmują się partnerzy społeczni na szczeblu krajowym – dodał.

Konfederacja Lewiatan

Źródło: BusinessEurope