Grupa MAK dołączyła do Konfederacji Lewiatan
07 lipca 2021

Grupa MAK dołączyła do Konfederacji Lewiatan

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Grupa MAK dołączyła do firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan.

– Do Lewiatana przystępujemy z ogromną dumą i wielkimi nadziejami, ale też w sposób naturalny – mówi Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu Grupy MAK. – Wiem, że biznesowo i społecznie patrzymy w tym samym kierunku. Dlatego rozpoczęcie partnerskiej współpracy dwóch tak wpływowych podmiotów napawa nas wszystkich ogromnym optymizmem – dodaje.

 

Grupa MAK
Od blisko 25 lat Grupa MAK dba o ubezpieczeniową ochronę tysięcy organizacji w Polsce i na świecie. Spółki Grupy specjalizują się w obsłudze programów z zakresu ubezpieczeń na życie, komunikacyjnych, majątkowych, odpowiedzialności cywilnej oraz finansowych.

Sercem jest działalność brokera ubezpieczeniowego. Za jej sprawą Grupa MAK jest obecna w największych polskich przedsiębiorstwach, również tych notowanych w giełdowym indeksie WIG 20. Swoim Klientom zapewnia ochronę dopasowaną do rzeczywistych potrzeb i unikalne rozwiązania informatyczne.

Grupa MAK stanowi czołówkę krajowego rynku ubezpieczeniowego i jest największym brokerem zasilanym wyłącznie polskim kapitałem. Rokrocznie spółki Grupy obsługują ponad pół miliona polis i lokują składkę ubezpieczeniową o łącznej wartości przekraczającej 1,25 mld złotych.

– Jako lider patrzymy ze szczytu, ale nie patrzymy z góry. Bardziej dostrzegamy krajobraz branży w pełnym, szerokim widoku. Do naszej pozycji doszliśmy dzięki fundamentom takim jak relacje oparte na zaufaniu i przekonanie, że najważniejsi są ludzie – dodaje Andrzej Wasilewski.
Nawiązanie współpracy Grupy MAK z Konfederacją Lewiatan to wybór oczywisty. Obydwu organizacjom przyświeca ten sam cel – rozwój polskiej gospodarki.

– Wspólne idee łączą ludzi i organizacje najsilniej. Od prawie ćwierć wieku skupiamy nasze siły na tym, by polscy przedsiębiorcy mogli rozwijać biznes ze świadomością, że są bezpieczni. Cieszymy się, że te założenia będziemy mogli realizować już nie tylko z wykorzystaniem własnego potencjału. Bo z Konfederacją Lewiatan możemy robić rzeczy nie tylko wielkie, ale i przełomowe – podkreśla Andrzej Wasilewski.

Konfederacja Lewiatan
Konfederacja Lewiatan jest najbardziej wpływową organizacją biznesową, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i na forum Unii Europejskiej. Celem Lewiatana jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

Zespół Lewiatana to doświadczeni eksperci i doradcy współpracujący na bieżąco z kluczowymi decydentami. Uczestniczą w pracach ponad 450 rad, komitetów, grup i innych podmiotów decyzyjnych, dbając o lepsze regulacje i rozwiązania dla przedsiębiorców. Nadrzędnym kierunkiem ich pracy jest zabieganie o stabilny wzrost gospodarczy, lepsze prawo, uczciwą konkurencję, więcej miejsc pracy i rozwój kapitału społecznego.

 

Konfederacja Lewiatan