Grupy robocze Rady ds. Zielonej Transformacji [zobacz wideo]
03 marca 2022

Grupy robocze Rady ds. Zielonej Transformacji [zobacz wideo]

Grupa ds. Zrównoważonej Mobilności

Uczestnicy Grupy szukają sposobu, jak zapewnić  (jak najbardziej) zieloną energię dla elektromobilności, w myśl postanowień pakietu FIT for 55, a także jak wspierać transformację całego sektora w kierunku zeroemisyjności. Kolejnym ważnym tematem jest wsparcie dekarbonizacji produkcji, w szczególności ograniczając ślad węglowy w całym łańcuchu wartości.

Grupa ds. Ambicji Klimatycznych

Grupa o charakterze horyzontalnym, omawiająca tematykę legislacyjną dotyczącą polityki klimatycznej, w tym szczegóły Europejskiego Prawa Klimatycznego i poszczególnych elementów pakietu FIT for 55. Efektywność energetyczna, dekarbonizacja, obniżenie śladu węglowego to niektóre tematy, na które dyskutują Uczestnicy tej Grupy.

Grupa ds. Polityki Przemysłowej

Efektywność energetyczna budynków, z uwzględnieniem całego łańcucha wartości sektora budownictwa to jeden z kluczowych tematów, którym zajmuje się grupa. Bardzo duży nacisk położony jest także na analizę praktycznego aspektu opublikowanych europejskich regulacji, w tym pakietu FIT for 55, czyli wskazywaniu konsekwencji dokumentów prawnych dla polskich przedsiębiorców. W obszarze zainteresowań grupy leżą także nowe technologie czy cyfryzacja przedsiębiorstw.

Grupa ds. Regulacji

Aktualną misją Grupy ds. regulacji jest próba zaprojektowania polskiego systemu ciepłownictwa, uniezależniając ten sektor od węgla (którego udział w produkcji ciepła wynosi obecnie ok 80%). Dekarbonizacja jest bardzo dużym wyzwaniem, szczególnie gdy trzeba zaproponować alternatywne inwestycje ze wskazaniem technologii na najbliższe 25-30 lat. W dyskusjach grupy biorą udział zarówno przedstawiciele sektora ciepłowniczego, ale również prawnicy czy przedsiębiorcy, którzy potrzebują energii cieplnej do realizowania swojej działalności.

Grupa ds. Zrównoważonego Finansowania

Główny temat, jakim zajmuje się Grupa to podstawy zrównoważonych finansów i mechanizmów  finansowych w tym zakresie, w tym taksonomia i raportowanie ESG . W roku 2021 omawiane były także możliwości jakie są w zasięgu polskich przedsiębiorców, a które mogą ułatwić realizację inwestycji zgodnych z polityka klimatyczną Polski i Unii Europejskiej, tj. fundusze unijne.

 

Raporty

Podczas rocznej pracy pod patronatem Rady ds. Zielonej Transformacji powstały dwa raporty.

Trzeci raport omawiał wiedzę firm na temat Zielonego Ładu, oceniał postawy polskiego biznesu. Wszystkie raporty dostępne są tutaj: https://lewiatan.org/raporty-i-manifesty/