Handel z Wielką Brytanią. Nowe oznaczenie towarowe UKCA
20 stycznia 2022

Handel z Wielką Brytanią. Nowe oznaczenie towarowe UKCA

Brytyjskie ministerstwo ds. gospodarki BEIS (Department for Business, Energy and Industrial Strategy) zwróciło się do państw członkowskich poprzez Delegaturę UE w Londynie z prośbą o rozpowszechnienie wśród firm i interesariuszy informacji nt. nowego oznaczenia towarowego UKCA, które od 2023 r. ma zastąpić na rynku brytyjskim dotychczas stosowane europejskie znaki CE i 3.

Podczas briefingu dla placówek europejskich w ub. miesiącu przedstawiciele BEIS kilkukrotnie podkreślali, iż UK zauważa niski stopień wiedzy wśród europejskich przedsiębiorstw co do nowych zasad wprowadzania na rynek brytyjski towarów objętych dotychczas oznaczeniem CE. Zgodnie z decyzją UK, obowiązek oznaczenia towarów znakiem UKCA wejdzie w życie od 1 stycznia 2023r. (z wyjątkiem urządzeń medycznych, dla których terminem jest 1. lipca 2023r.)[2]. Mimo iż oznaczenie UKCA wg. wcześniejszych planów miało obowiązywać już od początku 2022r.[3], BEIS zapewnia, iż rok 2023 będzie terminem ostatecznym na wprowadzenia nowego oznakowania oraz żadne kolejne opóźnienia nie są przewidywane przez rząd UK.

BEIS poinformował również, iż mimo tych zapewnień wiele przedsiębiorstw wciąż uważa, że termin na wprowadzenie UKCA zostanie przesunięty, przez co firmy zwlekają z podjęciem działań na rzecz uzyskania odpowiedniego oznaczenia. Brytyjska administracja poinformowała również, iż w reakcji na liczne doniesienia nt. braku odpowiedniej ilości jednostek zatwierdzonych do przeprowadzania testów zgodności, strona brytyjska kontynuuje działania na rzecz zwiększenia ilości odpowiednich organizacji uprawnionych do wydawania certyfikatów UKCA.

BEIS poinformował także o gotowości do współpracy i wsparcia PCz w organizacji wydarzeń informacyjnych oraz udzielania odpowiedzi na zapytania ze strony producentów i eksporterów. Przedstawicielka BEIS przekazała placówce informację o planowanej na 10. marca br. wizycie reprezentantów ministerstwa w Polsce w celu organizacji warsztatów nt. oznaczenia UKCA oraz nawiązania kontaktu z polskimi przedsiębiorstwami. Brytyjska administracja zwróciła się również z prośbą o informowanie, w miarę możliwości, o stopniu przygotowań do nowych zasad wśród przedsiębiorstw.

[1] por.   CLARIS AMB.LOND-WE.241.169.2021 Dot.: spotkania radców ds. ekonomicznych i handlowych w EUDEL    poświęconego planom wprowadzenia przez UK nowego oznaczenia towarowego UKCA

[2] Placówka szerzej informowała na ten temat w clarisie: CLARIS AMB LONDYN 18.08.2021 CLARIS AMB.LOND.241.104.2021 dot.: nowego oznaczenia towarowego UKCA

[3] por. CLARIS SYGNALNIE AMB LONDYN 24.08.2021 CLARIS AMB.LOND.241.105.2021 Dot.: przedłużenia terminu wprowadzenia oznakowania towarowego UKCA

Konfederacja Lewiatan