Indeks Lewiatana. Większość firm wierzy, że rząd będzie bronił praw przedsiębiorców
26 stycznia 2024

Indeks Lewiatana. Większość firm wierzy, że rząd będzie bronił praw przedsiębiorców

Ponad dwie trzecie pracodawców spodziewa się, że rząd i obecna koalicja będą skutecznie bronić praw przedsiębiorców. 66% uważa, że powinna nastąpić szybka zmiana we władzach największych spółek skarbu państwa - wynika ze styczniowego badania, które na zlecenie Konfederacji Lewiatan przeprowadził CBM Indicator.

68% firm jest przekonanych, że rząd będzie bronił ich praw. 29% jest przeciwnego zdania, a 3% nie wypowiedziało się na ten temat. Najbardziej wierzą w działania rządu małe firmy (70%) i średnie (66%). Najmniej optymistycznie to oceniają firmy duże 54%. Warto podkreślić, że aż 44% dużych firm stwierdziło, że rząd i obecna koalicja nie będą skutecznie bronić praw pracodawców. W przypadku  firm średnich i małych ten odsetek wynosił odpowiednio 28% i 23%.

66% przedsiębiorstw opowiada się za szybkimi zmianami we władzach spółek skarbu państwa. 27% nie widzi takiej konieczności, a 7% nie ma zdania w tej sprawie. Za szybkimi zmianami optują głównie małe (68%) i duże firmy (64%).

55% pracodawców pozytywnie ocenia działania rządu w związku z przejmowaniem kontroli nad mediami publicznymi. Innego zdania jest 39% firm.

63% firm uznało, że wprowadzenie zmian w Trybunale Konstytucyjnym jest konieczne bez względu na konsekwencje polityczne dla rządu. 31% było odmiennego zdania.

Cykliczne badanie nastrojów przedsiębiorców „Indeks Biznesu”  przeprowadził w styczniu br., na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców, CBM Indicator na zlecenie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan