Inflacja eksplodowała, a w kolejnych miesiącach jeszcze przyspieszy
07 stycznia 2020

Inflacja eksplodowała, a w kolejnych miesiącach jeszcze przyspieszy

Ważne dla firm: Duży wzrost inflacji w grudniu 2019 roku nie skłoni Rady Polityki Pieniężnej do zmiany stóp procentowych.

Komentarz dr Soni Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan
Nieco później niż zwykle opublikowany przez GUS szybki szacunek inflacji wskazuje, że dynamika cen w grudniu 2019 r. wyniosła 3,4% r/r i 0,8% m/m. Na tle listopadowego 2,6% inflacja rzędu 3,4% r/r to znaczący skok i – nie da się ukryć – bardzo wysoki poziom, wartość ledwie mieszcząca się w dopuszczalnym przez RPP przedziale 1,5-3,5%. Naturalnie taki jednostkowy odczyt nie doprowadzi do zmiany stóp procentowych, ale z pewnością będzie powodem do głębszych analiz.

Jak zwykle przy szybkim szacunku, zakres publikowanych informacji jest bardzo ograniczony. W horyzoncie rocznym bardzo wyraźny wzrost cen w grudniu odnotowała żywność (7% r/r), który tylko w niewielkim stopniu stabilizowały ceny nośników energii (-1,8% r/r) oraz paliw (-0,2% r/r). W perspektywie miesiąca wzrost cen paliw (2,1%) przekracza i tak wysokie tempo, w jakim drożeje żywność (1,1%).
Dzisiejszy szybki szacunek jest do pewnego stopnia niespodzianką, bo choć spodziewaliśmy się znaczących wzrostów, to 3,4% jest wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego i naszych bardziej odważnych prognoz. To oczywiście fatalna wiadomość dla konsumentów, bo siła nabywcza ich dochodów wyraźnie spada – tym bardziej im uboższe gospodarstwo reprezentują.

W tym kontekście brak waloryzacji niektórych transferów jest znamienny. Jeszcze gorsza wiadomość, że zmiany cenników są znacznie bardziej typowe dla styczniowych odczytów – stąd grudniowe 3,4% nie zamyka przestrzeni do dalszych wzrostów. Będą one napędzane wyższą płacą minimalną oraz dostosowaniami w dolnych częściach rozkładów płac (warto pamiętać, że wynagrodzenia wciąż rosną, a zatrudnienie nie spada), wzrostami cen energii, opłat i podatków (akcyza) i zjawiskami losowymi (nie szukajmy daleko: ptasia grypa), także wynikającymi ze zmian klimatu.

Konfederacja Lewiatan