Inflacja hamuje, ale tylko na chwilę
07 stycznia 2021

Inflacja hamuje, ale tylko na chwilę

Inflacja w grudniu 2020 r. wyniosła 2,3% r/r i 0,1% m/m – wynika ze wstępnych danych opublikowanych dzisiaj przez GUS. W listopadzie osiągnęła 3%.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki ekonomicznej Konfederacji Lewiatan

W cieniu wprowadzenia opłaty cukrowej, GUS przedstawił wstępne dane o cenach koszyka konsumenckiego. Mamy do czynienia z przejściowym spadek dynamiki cen – styczniowy odczyt będzie z pewnością istotnie wyższy, za sprawą łącznego efektu podatku handlowego, wzrostu cen energii, paliw, płacy minimalnej, opodatkowania spółek komandytowych, a także wspomnianej opłaty cukrowej.Grudniowe dane jednak tego jeszcze nie zwiastują. Ceny żywności pozostawały stabilne (0,7% r/r,-0,1% m/m), ceny nośników energii nie uległy zmianom w cyklu miesięcznym, przy wyraźnych wzrostach rocznych (4,6% r/r). Ceny paliw w grudniu wzrosły (3% m/m), natomiast pozostają istotnie poniżej przedpandemicznych poziomów (-8,4% r/r).
Szybki szacunek pokazuje, że skromniejsze święta oraz ograniczenia zakupowe z pewnością w tym roku nie pozwoliły wielu firmom zbudować poduszki finansowej. To niestety zwiększa ryzyka upadłości w przypadku trzeciej fali.

Niezależnie od tego, późne decyzje administracji o zamykaniu sklepów po świętach z pewnością nie pomogą utrzymać się na powierzchni. Takim przypadkiem jest branża odzieżowa i obuwnicza, którą cechuje trwały trend spadkowy. Tym niemniej, zaopatrzenie sklepów w odzież sezonową tuż przed ich zamknięciem, było ryzykiem do wyeliminowania.

Obok tego, warto zauważyć, że dzisiejszy odczyt najprawdopodobniej zwiastuje wysoką dynamikę cen usług. Powody nie uległy zmianie: ryzyko zarażenia, mniejsze obroty i wyższe koszty związane z reżimem sanitarnym, trwałe deficyty pracowników.

Na szczegółowe dane o grudniowej inflacji poczekamy do połowy miesiąca. W międzyczasie liczymy zmiany cen w naszych indywidualnych koszykach w związku ze styczniowymi podwyżkami, aby porównać je ze wskaźnikiem GUS publikowanym za trzy tygodnie.

Konfederacja Lewiatan