Inflacja najwyższa od ponad 10 lat
30 lipca 2021

Inflacja najwyższa od ponad 10 lat

  • W lipcu za towary i usługi płaciliśmy o 5 procent więcej niż w tym samym okresie przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny. Inflacja jest najwyższa od ponad 10 lat.
  • Granica psychologiczna została przekroczona utwierdzając ekspertów, że mamy do czynienia z trwałym i przyspieszającym trendem wzrostu cen – komentuje Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.
  • Wzrost inflacji sprzyja budżetowi państwa, który dzięki rosnącym cenom zwiększa swoje wpływy z VAT i akcyzy.

 

 

– 5% wzrost ogólnego poziomu cen rok do roku to przekroczenie tempa wzrostu cen nie notowane w polskiej gospodarce od 10 lat. Wprawdzie to tylko 0,6 p.p. więcej niż odnotowano w czerwcu, ale granica psychologiczna została przekroczona i utwierdziła ekspertów, że mamy do czynienia z trwałym i przyspieszającym trendem wzrostu cen – mówi dr Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan.

– Ten wzrost przekłada się na niższą siłę nabywczą konsumentów i większe koszty funkcjonowania firm, bo bardzo szybko rosną ceny surowców. Obrazowym przykładem jest to ceny paliw, które w ciągu roku podrożały aż o 30 procent. Tak wysoki poziom inflacji dodatkowo wzmacnia i tak już wysoką presję płacową. Firmy doświadczają jej przy coraz większych problemach ze znajdowaniem kandydatów do pracy – podkreśla Grzegorz Baczewski.

Dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan zwraca również uwagę, że prawdopodobnie jedynym wyraźnym beneficjentem inflacji jest budżet państwa, który dzięki rosnącym cenom zwiększa swoje wpływy z VAT i akcyzy powyżej poziomów zakładanych w projekcie na 2021 r. – W tej sytuacji proponuje się reformę podatkową nazywaną „Polskim Ładem”, której efekt makroekonomiczny będzie wyraźnie pro popytowy. Dalsze nierozważne stymulowanie popytu w obecnej sytuacji gospodarczej może spowodować, że w przyszłym roku możemy jeszcze zatęsknić za inflacją na poziomie 5%. To jeszcze jeden argument za tym, żeby nie tylko merytorycznie rozważyć czy ten kierunek zmian jest właściwy, ale przede wszystkim czy moment na ich wprowadzanie nie jest fatalny – dodaje Grzegorz Baczewski.

Konfederacja Lewiatan