Inflacja trudna do mierzenia w czasach pandemii
20 kwietnia 2020

Inflacja trudna do mierzenia w czasach pandemii

Koronawirus wpłynął na statystykę publiczną. W związku z tym, że część usług zamarła, trudno jest monitorować ceny.

Komentarz dr Sonii Buchholtz, ekspertki Konfederacji Lewiatan

Koronawirus dosięga nawet statystykę publiczną. Wstępnego szacunku inflacji za marzec nie było, a opublikowane przez GUS dane pełne należy traktować z dużą ostrożnością. Na wiele kategorii rynek de facto przestał istnieć i trudno sprawdzić ceny, np. usług kulturalnych, sportowych, hotelowych, fryzjerskich lub nie odzwierciedla mechanizmu rynkowego (darmowe pakiety dostępu do internetu, zdrowie, odzież). Niekiedy popyt sztucznie napędzany jest przez panikę (gromadzenie zapasów). Ponadto zbieranie danych w warunkach epidemii jest trudniejsze niż zazwyczaj.

Z powyższych powodów wskaźnik inflacji w marcu na poziomie 4,6% r/r oraz 0,2% m/m jest możliwy, ale odbywa się z mechanizmami korygującymi. W porównaniu do danych z lutego tempo wzrostu cen spada (z 4,8% do 4,6%). Nie należy oczekiwać w najbliższym czasie działań w obszarach polityki pieniężnej. Obniżka stóp na dwóch kolejnych zebraniach RPP jest na ten moment ostatnim działaniem. Co więcej, gdyby chodziło o inflację, oczekiwalibyśmy ruchu w drugą stronę. Tu efekt jest wymierzony w nadchodzącą recesję. Spowolnienia i recesje generalnie mają własności dezinflacyjne, i dlatego RPP mogła zdecydować się na taki krok. Dodatkowo, przy wysokich indeksach cen punkt odniesienia ustalony jest wysoko, co zwiększa prawdopodobieństwo deflacji (spadku poziomów cen) w 2021.

Koncentrując się na najważniejszych kategoriach w GUS-owskim koszyku, łatwo zauważyć, że wzrosty cen mają podłoże nie-COVID-owe. Mięso wieprzowe i wędliny notują wysokie ceny z uwagi na ASF, owoce ze względu na warunki atmosferyczne, pieczywo – ceny pracy i energii, używki – akcyzę, a wywóz śmieci – kontynuacja wdrażania uregulowań prawnych w obszarze środowiska. Z kolei spadki cen paliw to zasługa rekordowo niskich cen ropy na światowych rynkach – spodziewamy się, że konsumenci odczują dalszy trend spadkowy w kwietniu.

Konfederacja Lewiatan