Instrumenty ochrony miejsc pracy – jak uzyskać pomoc
01 kwietnia 2020

Instrumenty ochrony miejsc pracy – jak uzyskać pomoc

Przepisy ustawy, wdrażające instrumenty ochrony miejsc pracy, zostały w trybie ekspresowym wdrożone do porządku prawnego i już od dziś firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w związku z ochroną miejsc pracy i wprowadzeniem przestoju ekonomicznego.

Kształt tych przepisów był monitorowany przez Lewiatana przez cały okres prowadzenia prac legislacyjnych. Liczymy, że wprowadzone instrumenty ochrony zatrudnienia pomogą wielu firmom w Polsce ograniczyć skutki kryzysu. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje i wzory dokumentów potrzebnych do skorzystania z pomocy, przygotowane przez administrację rządową – wybrane i opatrzone dodatkowymi informacjami oraz dokumentami przez prof. Jacka Męcinę, doradcę Zarządu Konfederacji Lewiatan.

Materiały do pobrania:
– informator MRPIPS (ze strony praca gov.pl)
– wzory z rozporządzenia – wykaz pracowników
– wzór umowy
– wzór wniosku o dofinansowanie
– wzór porozumienia

Konfederacja Lewiatan