Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana
10 października 2023

Inwestycje towarzyszące polegające na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych – uwagi Lewiatana

W nawiązaniu do prowadzonych konsultacji projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów RD 759) Konfederacja Lewiatan przesyła uwagi.

KL/386/180/PG/2023

Pobierz pismo