Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają
31 stycznia 2024

Inwestycje w rozwiązania HR Tech przyspieszają

Wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wyniósł on między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc. W 2024 odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do 41 proc. – wynika z ankiety przeprowadzonej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan

Według danych DRAKE STAR szanowana wartość globalnego rynku HR Tech wyniosła w 2023 roku ponad 35 mld USD. W Polsce rynek ten również rośnie i z każdym rokiem wychodzi z coraz bogatszą ofertą dla pracodawców.

Pandemia pobudziła cyfryzację firm

W edycji rankingu indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego (DESI) w roku 2022 Polska plasowała się na 24. miejscu wśród 27 państw członkowskich UE. Według tego samego raportu jedynie 40% firm w Polsce osiąga co najmniej podstawowy poziom wykorzystania technologii cyfrowych (średnia UE: 55%). Dane te pokazują z jakimi zaległościami w zakresie wdrażania nowych technologii mamy do czynienia. Pandemia nie pozostawiła pracodawcom wyboru i znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji. Praca zdalna wymusiła wdrożenie wielu rozwiązań technologicznych, które do tej pory nie były priorytetem.

– W 2020 roku rozpoczął się prawdziwy boom na rynku narzędzi wspierających komunikację i zdalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Firmy wdrażały rozwiązania ułatwiające rekrutację i onboarding pracowników, zarządzanie zespołami rozproszonymi, elektroniczny obieg dokumentów i wiele innych rozwiązań w obszarze HR Tech, które pozwoliły firmom przystosować się do nowej rzeczywistości – mówi Michał Młynarczyk, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Jak wynika z ankiety zrealizowanej przez Polskie Forum HR i Konfederację Lewiatan wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech w latach 2020 – 2023 w przypadku 40 proc. respondentów nie przekraczał 10 proc. Jednocześnie aż 47 proc. firm deklaruje, że wzrost ten wyniósł między 11 a 50 proc, a 8 proc. mówi o wzroście ponad 50 proc.

Rośnie popyt na nowoczesne technologie

– Od 2023 obserwujemy pewne wyhamowanie inwestycji w obszarze ITC, co jest wynikiem wysokiej niestabilności gospodarczej i geopolitycznej. Niemniej jednak do 2030 roku według szacunków DRAKE STAR średnioroczny globalny wzrost rynku HR Tech wynosić będzie 9,4 proc. Inwestorzy nadal traktują technologie HR jako kluczowy obszar zainteresowania. Popyt na nowoczesne technologie, które usprawniają procesy w miejscu pracy i poprawiają ogólne doświadczenia pracowników od rekrutacji aż po emeryturę, cały czas rośnie – mówi Przemek Kadula, członek zarządu Polskiego Forum HR.

Ten spadek dynamiki obserwujemy również w prognozach inwestycyjnych na 2024 gdzie odsetek firm planujących wzrost inwestycji w rozwiązania HR Tech na poziomie między 11 o 50 proc. spadł do poziomu 41 proc., przy czym żaden z respondentów nie wskazał, że ten wzrost będzie wyższy niż 50 proc.

Priorytetem cyfryzacja procesów kadrowych

Rozwiązania z grupy HR automation, czyli cyfryzacja procesów kadrowych, rozliczania czasu pracy, urlopów, nieobecności, elektroniczny obieg dokumentów, zautomatyzowane naliczanie i wypłaty wynagrodzeń, w tym też tzw. wynagrodzenia na życzenie będą obszarami, w które najczęściej inwestować będą pracodawcy. Następne w kolejności są narzędzia wspierające rozwój pracowników, czyli różnego rodzaju platformy elearningowe oferujące nie tylko wystandaryzowane programy rozwojowe, ale też takie szyte a miarę, uwzględniające indywidualną kulturę organizacyjną pracodawcy.

 O ankiecie

Ankieta zrealizowana została w grudniu 2023 roku. Wzięło w niej udział 53 respondentów.

Podział odpowiedzi z uwagi na wielkość firmy: 0 – 10 pracowników – 8%; 11 – 50 pracowników – 8%; 51 – 250 pracowników – 25%; powyżej 250 pracowników – 60%.

Podział na sektory: przemysł 15%; handel detaliczny i hurtowy 8%; agencje zatrudnienia / usługi HR 45%; inne usługi dla biznesu 19%; pozostałe 13%.

 Konfederacja Lewiatan