Jacek Krawczyk kandydatem na stanowisko przewodniczącego EKES
22 stycznia 2020

Jacek Krawczyk kandydatem na stanowisko przewodniczącego EKES

Grupa Pracodawców EKES poparła dzisiaj kandydaturę Jacka Krawczyka na stanowisko przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno -Społecznego. Uzyskał on 70 proc. głosów.

Nowy przewodniczący EKES zostanie wybrany 27 października, na pierwszej sesji plenarnej komitetu w nowym skladzie. Jego mandat obejmie połowę 5-letniej kadencji, czyli potrwa do kwietnia 2023 roku.

Wcześniej Jacek Krawczyk, wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, otrzymał poparcie pracodawców i związkowców, członków Rady Dialogu Społecznego.

Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, aktywnie uczestniczy on w pracach Komitetu. W latach 2010 i 2013 był wiceprezydentem komitetu odpowiedzialnym za budżet. W kwietniu 2013 r. objął prezydenturę Grupy Pracodawców EKES, w 2015 i 2017 roku uzyskał reelekcję na to stanowisko znaczącą większością głosów.

Był sprawozdawcą kilkunastu opinii EKES, między innymi na temat TTIP (umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi), Europejskiego Filaru Spraw Społecznych oraz w tematyce lotniczej (np. Zintegrowana Strategia Lotnicza UE, przepustowość lotnisk, Wspólne Europejskie Niebo). W latach 2015-18 był przewodniczącym Komitetu Monitorującego ds. Stosunków Transatlantyckich.

Jego aktywność na forum europejskim i pozaeuropejskim oraz inicjatywy podejmowane z polskimi i europejskimi partnerami społecznymi przyczyniają się do promocji i rozwoju dialogu społecznego.

Konfederacja Lewiatan