Jacek Krawczyk rezygnuje z kandydowania na szefa EKES
11 września 2020

Jacek Krawczyk rezygnuje z kandydowania na szefa EKES

Jacek Krawczyk, szef Grupy Pracodawców EKES nie będzie się ubiegał o stanowisko przewodniczącego EKES w kadencji 2020-2023.

Po 6 miesięcznej nieobecności w EKES i nieuczestniczenia w pracach Grupy Pracodawców, spowodowanej przebytą ciężką operacją neurochirurgiczną, 7 września br. po raz pierwszy wziąłem udział w posiedzeniu mojej Grupy, którą miałem zaszczyt kierować przez ostatnie 7,5 roku. Zgodnie wcześniejszą deklaracją, iż wszelkie decyzje dotyczące mojego dalszego kandydowania na przewodniczącego EKES w kadencji 2020-2023 podejmę po dyskusji z członkami Grupy Pracodawców, postanowiłem złożyć rezygnację z kandydowania na przewodniczącego EKES w latach 2020-2023.

Podczas spotkania poinformowałem kolegów członków Grupy Pracodawców, że zrobię wszystko co niezbędne, by wesprzeć nowo wybranego kandydata Grupy Pracodawców na to stanowisko – Panią Christa Schweng, by z pełnym zaangażowaniem podjęła obowiązki przewodniczącego EKES w krytycznej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej Unii Europejskiej związanej z pandemią COVID – 19.

Jednocześnie chcę podkreślić, że moja dzisiejsza rezygnacja z kandydowania na przewodniczącego EKES nie zmienia nic w moim stanowisku dotyczącym sposobu działania administracji i kierownictwa EKES. Jeszcze raz w całości kwestionuję decyzję EKES związaną z moją osobą, podjętą z naruszeniem podstawowych zasad procedury, dobrych obyczajów oraz praw obywatelskich.

Jacek Krawczyk

Statement by Jacek Krawczyk on his resignation from running for President of the European Economic and Social Committee

After 6 months’ of absence in the EESC and not participating in the work of the Employers’ Group due to a severe neurosurgical operation, on 7 September 2020, I attended for the first time a meeting of my Group, over which I had the honour to preside over the last 7.5 years. In line with my earlier statement that any decisions on my further running for President of the EESC for the 2020-2023 term of office will be made after my discussion with members of the Employers’ Group, I have decided to resign from running for President of the EESC for the 2020-2023 term of office.

At the meeting, I informed the members of the Employers’ Group that I would do everything necessary to support the newly elected candidate of the Employers’ Group for this position, Ms Christa Schweng, so that she could take up her duties as President of the EESC in the critical social, political and economic situation of the European Union related to the COVID-19 pandemic.

At the same time, I would like to stress that my resignation from running for President of the EESC does not change the fact that I strongly reject the accusations against me and I do not accept the way in which the administration and management of the EESC acts towards me. Once again, I completely question EESC Bureau decisions of June 2020, adopted with violation of basic rules of procedure, good manners and fundamental rights.

Jacek Krawczyk

Warsaw, 7 September 2020

Konfederacja Lewiatan