Jakiej UE chcą polscy przedsiębiorcy za 10-15 lat?
10 maja 2021

Jakiej UE chcą polscy przedsiębiorcy za 10-15 lat?

Z okazji Dnia Europy prezydenci państw członkowskich UE zaprosili obywateli do „otwartej dyskusji” o przyszłości Unii Europejskiej. Ma temu służyć konferencja ws. przyszłości UE (COFE), która potrwa przez rok. Wydarzenie będzie punktem wyjścia do znalezienia nowych metod i rozwiązań, które wzmocnią Unię Europejską i przyczynią do lepszego funkcjonowania Wspólnoty. W nawiązaniu do tej inicjatywy, Konfederacja Lewiatan organizuje badanie dotyczące priorytetów UE z perspektywy polskiego biznesu.

 Do firm członkowskich Lewiatana rozesłana została ankieta zawierająca 15 pytań. Dotyczą one ośmiu ważnych obszarów: przyszłości UE, gospodarki, zdrowia publicznego, spraw społecznych, zielonej transformacji, transformacji cyfrowej, badań, rozwoju i innowacji oraz jednolitego rynku UE.  Udział w badaniu zajmie około 5 minut. Wyniki pozwolą znaleźć odpowiedź na pytanie, jakiej Unii Europejskiej chcą polscy pracodawcy i przedsiębiorcy?

Odpowiedzi można udzielać do 24 maja. Wyniki badania zostaną zaprezentowane w czerwcu. Będą one analizowane i komentowane przez polskich i unijnych ekspertów podczas wydarzeń, które Lewiatan planuje zorganizować w ramach konferencji nt. przyszłości UE, a także podczas Europejskiego Forum Nowych Idei (EFNI) 2021.

Więcej na temat konferencji nt. przyszłości UE>>
Strona internetowa konferencji >>

 

Konfederacja Lewiatan