Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania zwiększą bezpieczeństwo klientów i pracowników
31 marca 2020

Kasy rejestrujące w postaci oprogramowania zwiększą bezpieczeństwo klientów i pracowników

• Minister finansów powinien określić możliwie szeroką grupę podatników uprawnionych do korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania.
• W pierwszej kolejności powinny one trafić do takich branż jak gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego, w których używane są w codziennej działalności.
• Zwiększą one bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii koronawirusa oraz po jej ustąpieniu – uważa Konfederacja Lewiatan.

Konfederacja Lewiatan przygotowała stanowisko dotyczące rozporządzenia ministra finansów odnoszącego się do grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

– Katalog firm uprawnionych do korzystania z kas mających postać oprogramowania należy znacznie rozszerzyć. Powinien obejmować czynnych podatników podatku VAT z takich branż jak branża gastronomiczna, hotelarska, handlu detalicznego. Stanowią one tańszą alternatywę w stosunku do tradycyjnych kas rejestrujących. Dzięki niższym kosztom, m.in. brak konieczności zakupu nowego, drogiego urządzenia fiskalnego, zmniejszą się obciążenia przedsiębiorców znajdujących się obecnie w bardzo trudnej sytuacji – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dzięki powiązaniu takich kas np. z płatnościami bezgotówkowymi czy e-paragonami, mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników i klientów w czasie epidemii. Wyeliminują też część zagrożeń związanych z zakupem fizycznych kas rejestrujących, ich transportem, instalacją oraz odpowiednim przeszkoleniem personelu z ich obsługi i konserwacji, co jest procesem angażującym dużą liczbę osób i niewątpliwie sprzyja wzmożonemu rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 – dodaje Przemysław Pruszyński.

Kasy rejestrujące mające postać oprogramowania powinny stanowić ważną część procesu cyfryzacji podatku od towarów i usług, wspomagając zwalczanie nieuczciwych praktyk w zakresie podatku od towarów i usług oraz ograniczenie „szarej strefy”. Tego typu kasy są wdrażane dla poprawy poboru podatków również w innych państwach Unii Europejskiej, takich jak np. Słowacja i Czechy. Inne kraje także zezwalają na stosowanie rozwiązań opartych na chmurze dla potrzeb ewidencjonowania i raportowania transakcji handlowych.

Konfederacja Lewiatan