Kodeks łączności elektronicznej – stanowisko Lewiatana
04 października 2021

Kodeks łączności elektronicznej – stanowisko Lewiatana

W nawiązaniu do zaproszenia do wzięcia udziału w wypracowywaniu propozycji dotyczącej sposobu realizacji obowiązku Prezesa UKE na podstawie art. 61 ust. 7 Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej (pismo z dnia 23 sierpnia br., sygn.DR.WMM.6001.17.2021.26), Konfederacja Lewiatan, przedstawia stanowisko w sprawie.

 

Konfederacja Lewiatan, KL/370/262/AM/2021

Pobierz